Na tvorbe filmového magazínu CinemaView.sk sa podieľajú:

Šéfredaktor
Ján Janočko

Zástupca šéfredaktora
Petra K. Adamková

Redaktori
Jana Cvancingerová
Michal Horváth
Michal Klembara
Romana Otočková
Patrícia Polakovičová
Ivan Rokošný
Anna Siedykh
Jakub Zaťovič
Martin Zielosko

Externí spolupracovníci
Karin Kissová
Tomáš Farkaš
František Kozmon
Vladimír Ovsenák
Dominik Hlubina

a ďalší prispievatelia.

Grafická úprava a dizajn
Petra Adamková

Programovanie a administrácia
Peter Rybár

Vydáva občianske združenie Publikum.sk pod číslom ISSN 1336 – 8478.

 

Na tvorbe obsahu sa v minulosti podieľali:
Michal Lučivjanský, Tomáš Procházka, Juraj Kovalčík, Juraj Štástný Michal Šmajda, Dalibor Šerfel, Pavol Tomčík, Filip Dóša, Martin Papšo, Lukáš Slovák, Michal Ivan, Róbert Pospiš, Michal Baláž, Lenka Čepková a mnohí ďalší.

Za predošlú spoluprácu na ďakujeme aj:
Martinovi Sucheňákovi, Maťovi Pavlanskému a Tomášovi Gallovičovi.

 

Názory autorov nemusia súhlasiť s názormi redakcie. Ďalšia reprodukcia článkov je možná len so súhlasom redakcie. Použité fotografie sú majetkom ich vlastníkov.