Na tvorbe filmového magazínu CinemaView.sk sa podieľajú:

Šéfredaktor
Juraj Kovalčík

Zástupca šéfredaktora
Petra Adamková
Vladimír Ovsenák

Redaktori
Martin Zielosko
Jana Cvancingerová
Michal Klembara
Ján Janočko
František Kozmon
Ivan Rokošný

Externí spolupracovníci
Tomáš Farkaš
Juraj Štastný
Dominik Hlubina

a ďalší prispievatelia.

Grafická úprava a dizajn
Petra Adamková

Programovanie a administrácia
Peter Rybár

Vydáva občianske združenie Publikum.sk pod číslom ISSN 1336 – 8478.

 

Na tvorbe obsahu sa v minulosti podieľali:
Michal Lučivjanský, Tomáš Procházka, Michal Šmajda, Dalibor Šerfel, Pavol Tomčík, Filip Dóša, Martin Papšo, Lukáš Slovák, Michal Ivan, Róbert Pospiš, Michal Baláž, Lenka Čepková a mnohí ďalší.

Za predošlú spoluprácu na ďakujeme aj:
Martinovi Sucheňákovi, Maťovi Pavlanskému a Tomášovi Gallovičovi.

 

Názory autorov nemusia súhlasiť s názormi redakcie. Ďalšia reprodukcia článkov je možná len so súhlasom redakcie. Použité fotografie sú majetkom ich vlastníkov.