CinemaView.sk je internetový magazín o filmoch. Založený bol v roku 2004 na spišskonovoveskej strednej škole, redakcia sa neskôr usídlila v Trnave.

Viacerí redaktori sú absolventmi tunajších vysokých škôl, najmä oboru masmediálnej komunikácie, vďaka čomu sa filmu venujeme nielen z umeleckého hľadiska, ale aj z pohľadu estetiky, masmédií a kultúrnych štúdií.

Náš záujem o film sa počas vysokoškolských čias pretavil i do organizovania filmových podujatí v Trnave. Medzi tie patria napr. Noc v kine či špecializované žánrové filmové večery a počas uplynulých rokov sme pod hlavičkou Slovak Short Cinema s výberom najlepších krátkych slovenských filmov precestovali viacero okolitých európskych štátov.

Popri projekte CinemaView.sk sa venujeme i trnavskému kultúrnemu centru Malý Berlín.