CinemaView.sk je online magazín o filmoch, ktorý bol založený v roku 2004. Vznikol ako dobrovoľnícky projekt kolektívu autorov, ktorí nemali často vzdelanie práve v oblasti filmu, ale napríklad v masmédiách, estetike, či kultúrnych štúdiách. Platí to viac-menej dodnes, a tak sa pri filmoch a seriáloch snažíme uplatňovať širší pohľad.

To, čo nás odlišuje od iných internetových časopisoch, je aj to, že sa všetky filmy snažíme hodnotiť z pohľadu ich žánra a cieľového publika a nestaviame teda proti sebe náročné, či umelecké drámy s pestrým svetom žánrového filmu. Venujeme sa pravidelne aj domácej slovenskej tvorbe, či práci s mladými autormi.

Od roku 2006 redakcia sídli v Trnave, kde sme v rovnakom roku začali organizovať aj filmové podujatia – napr. NOCvKINE, TrailerWatch, rôzne tematické filmové večery a podobne. V rokoch 2013 až 2018 sme navyše realizovali projekt propagácie slovenského krátkeho filmu v zahraničí, najmä v krajinách strednej a východnej Európy pod názvom Slovak Short Cinema.

To, čo začínalo ako snaha preniesť naše online aktivity do offline sveta a získať priamejší kontakt s našimi čitateľmi, sa nakoniec pretavilo do vzniku občianskeho združenia Publikum.sk, ktoré dnes oficiálne zastrešuje vydávanie tohto magazínu. Okrem toho sa však združenie, z ktorého sa postupne stala plnohodnotná kultúrna organizácia, venuje príprave kultúrnych a vzdelávacích podujatí a realizácii rôznorodých umeleckých projektov. Zväčša už mimo filmu.

V roku 2018 sme po piatich rokoch príprav otvorili v Trnave kultúrne centrum Malý Berlín, v ktorom popri množstve iných aktivít prebieha aj program plnohodnotného alternatívneho kina.