Udalosť © 2021 Film Europe Udalosť © 2021 Film Europe

Audrey Diwan, francúzska režisérka s libanonskými koreňmi sa po rokoch písania najmä kriminálnych scenárov chopila režisérskej taktovky a ako predlohu si vybrala román s rovnakým názvom vydaný ešte v roku 2000. Filmom Udalosť sa jej podarilo zaujať kritikov, ešte v roku 2021 si odniesla len ako šiesta žena sošku zlatého leva z Benátskeho filmového festivalu a po dlhšej odmlke sa dostáva tento film aj na Slovensko.

Originálny názov
L‘événement

dráma
2021 / 110 min. / MP 15
Francúzsko

Réžia
Audrey Diwan
Scenár
Audrey Diwan, Marcia Romano

Snímka Udalosť diváka vezme do Francúzska v roku 1963. Hlavnou postavou príbehu je mladá Anne (Anamaria Vartolomei), nadaná študentka literatúry. Dej sa odohráva v období, kedy do Francúzska už vstúpila vlna liberalizmu a povojnovej slobody, ale tá často naráža na konzervatívne názory. Podobne je to aj s Anne, ktorej síce štúdium ide od ruky, no má rada aj zábavu v miestnom klube a flirtovanie s inými študentmi či hasičmi z blízkej stanice. To sa nepáči iným obyvateľkám internátu, pre ktoré je Anne promiskuitná a jej správanie považujú za nevhodné.

Počas návštevy svojich rodičov, majiteľov bistra, ktorí do Anne vkladajú veľké nádeje sa hlavná hrdinka necíti dobre a tak navštívi lekára. Ten jej ohlási zdrvujúcu správu: Anne je tehotná. Napriek tomu, že lekárovi tvrdí, že je ešte pannou, je okamžite rozhodnutá, že dieťa nechce. Má pocit, že by jej zničilo život, kariéru a budúcnosť. Potraty sú však vo Francúzsku stále nezákonné a každý, kto by chcel hlavnej hrdinke pomôcť, vycúva – kvôli spoločenskému nastaveniu i hrozbe väzenia. Anne sa tak rúca celý svet a začína jej boj s časom. Pálčivé tajomstvo musí uchrániť pred okolím a svoju situáciu vyriešiť. Anne je rozhodnutá sa plodu zbaviť za každú cenu a akýmkoľvek spôsobom. Divák tak na časovom rozpätí jednotlivých týždňov od počatia sleduje zdrvujúcu osobnú drámu plnú bolesti a sebazaprenia.

Udalosť © 2021 Film Europe

Udalosť je film, ktorého téma nie je extrémne originálna, no aktualita a spôsob jej rozprávania určite stojí za pozornosť. Snímka pripomína dnes už kultovú a prelomovú rumunskú drámu 4 mesiace, 3 týždne a 2 dni, a tak sa určite nevyhne v artových kruhoch s porovnávaním. Kým rumunský film sa vo svojom venuje zložitým témam a ako hlavný mechanizmus využíva drsnú kritiku spoločnosti a stavia na priateľstvo dvoch hlavných protagonistiek, režisérka Udalosti Audrey Diwan vytvorila veľmi osobný film, ktorý sa viac zameriava na vnútorné rozpoloženie postavy a jej motívy. Samota a bezradnosť postupne prehlbujú celú príbehovú linku a film fantasticky angažuje diváka. Nemusí s hlavnou postavou súhlasiť, no minimálne okrajovo chápe jej motívy. Navyše natoľko neťaží zo svojho historického zasadenia. Pôsobí minimalisticky, čo mu dáva silnú kartu aj dnes, keďže v mnohých krajinách to stále so ženskými reprodukčnými právami funguje veľmi podobne.

Často sa stretávam s pocitom, že francúzske filmy ma nedokážu úplne emocionálne angažovať. Pri Udalosti je to však režisérsky zvládnuté výborne. Dopomáha k tomu aj excelentný herecký výkon Anamarie Vartolemovei. K tomu treba pozitívne prirátať opakujúci sa hudobný lajtmotív prepojený s výbornou umelecky-estetickou kamerou, ktorá len umocňuje pocit z toho, že sme v blízkosti postavy, ktorá čelí životnej kríze.

Udalosť © 2021 Film Europe

Je nutné dodať, že film nie je pre slabšie žalúdky, pozerá sa naň naozaj ťažko a v záverečnej tretine doslova cez prsty. No vzhľadom na výber témy sa niet čo čudovať. Napriek tomu je tento film odrozprávaný komorne, apoliticky, s empatiou ale aj poriadnou dávkou zlosti. Na komornú drámu má prekvapivo výborné tempo, chýba jej azda len trochu viac originality vo finálnej fáze. Niekedy pôsobí trochu nejednoznačne a človek musí čítať medzi riadkami, ale hlavná dejová linka je nekompromisná a emocionálne bohatá. Je nutné podotknúť, že to nie je len film o potratoch, ale aj o ženstve samotnom, sexuálnej slobode a možnosti mať pod kontrolou vlastný život. Ťažko sa naň pozerá, ťažko sa o ňom hovorí, ale je dôležité, aby takéto filmy vznikali.