I Love You Phillip Morris, 2009 © EuropaCorp I Love You Phillip Morris, 2009 © EuropaCorp

Jeden z novších žánrov, ktoré sa objavili na poli súčasnej kinematografie predstavuje aj žáner queer (prezentácia akýchkoľvek vzťahov okrem heterosexuálnych). V autonómnej podobe existoval predovšetkým na periférii, keďže pôvodne vznikol a expandoval z pornografického a LGBT (LGBT – lesbičky, gayi, bisexuáli, transsexuáli, pozn. red.) emancipačného teritória. V rozličných formách sa manifestoval aj v avantgarde, napr. v dielach Kennetha Angera a Dereka Jarmana. Dôležitosť tohto druhu umenia v súdobej spoločnosti zdôrazňujú aj filmové festivaly orientované výhradne na tento druh (Mezipatra v Českej republike), či rôzne vernisáže.

Originálny názov
I Love You Phillip Morris

komédia, biografický, dráma
2009 / 100 min. / MP 15
USA / Francúzsko

Réžia
Glenn Ficarra, John Requa
Scenár
Glenn Ficarra, John Requa
V mainstreamových médiách sa tento trend začal objavovať zhruba pred 10 rokmi. Medzi pionierov patrí Kevin Smith nielen so svojimi Mužmi za pultom a Mallrats, ale predovšetkým opusom magnum, Hľadám Amy, ktorý otvorene rieši otázku bisexuality a homosexuality. Súčasný diskurz v hlavnom prúde určuje produkčná práca Judda Apatowa s hlavnou témou homosociálnych vzťahov, tzv. bromedy alebo bromance.

Dôležitosť asexuálnej sociálnej interakcie osôb rovnakého pohlavia (v tomto prípade mužov) rámcuje v tínedžerskej komédii o dospievaní (Superbad), komédii o preberaní zodpovednosti (Nabúchaná), či o trpkosti života (Funny People). Prirodzene, homosexualita sa v mainstreame manifestovala v dlhšom časovom horizonte, či už implicitne (Nebeské stvorenia) alebo explicitne (Milk). Vzhľadom na závažnosť témy bola prirodzene častejším prostriedkom dráma, ale o ,,serióznu“ komédiu (čokoľvek, čo sa nepodobá filmovej nechutnosti Not Another Gay Movie) sa mnoho tvorcov nepokúsilo. Až doteraz, režijno-scenáristický tandem známy z filmu Santa je úchyl, Glenn Ficarra a John Requa sa podujali na adaptáciu McVickerovej knihy Milujem ťa Phillip Morris: Skutočný príbeh života, lásky a úteku z väzenia.

Milujem ťa Phillip Morris predstavuje hybridný film, ktorý sa nedá jednoducho zaškatuľkovať. Laicky by sme ho mohli označiť ako dramedy, teda kombinácie žánru komédie a drámy, avšak v oveľa uvoľnenejších intenciách európskej kinematografie, aké poznáme napríklad zo škandinávskej či nizozemskej kinematografie (Ex Drummer), alebo z britskej proveniencie seriálov/filmov (seriál Shameless).

I Love You Phillip Morris, 2009 © EuropaCorp

Práve naopak, Milujem ťa Phillip Morris rezignuje na akúkoľvek snahu o miešanie oboch žánrov, ale ich hrubou čiarou rozdeľuje na samostatné svety, čo v praxi znamená, že príbeh v určitých časových intervaloch osciluje medzi komédiou a drámou, vážnym a zábavným ladením a atmosférou. Opäť sa potvrdzuje priepastný rozdiel medzi európskou a americkou produkciou, respektíve samotným štýlom a technikou spracovania danej látky (európska multižánrovosť vs. americká monožánrovosť).

Milujem ťa Phillip Morris začínal pôvodne na festivalovom okruhu, kde bol neskôr vybraný pre celoplošnú distribúciu. Film sám o sebe nemá konkrétneho diváka. Do antagonistického vzťahu sa dostáva relatívne kontroverzná téma (v kontexte amerického puritanizmu) určená skôr pre artové filmy a hviezdne systém, výsada mainstreamových a komerčných filmov (pozn.: predtým ako film vošiel do celoplošnej distribúcie musel byť zostrihaný, z dôvodu eliminovania viacerých explicitných scén, čo je taktiež výsada komerčných filmov). Vďaka nevyváženosti sa film nachádza v šedivej diváckej zóne, z ktorej len veľmi ťažko uspokojuje jednu, či druhú časť divákov. Nenáročných divákov bude neustále striedanie protipólov (zábavné vs. tragické) iritovať, zatiaľ čo anarchistická žánrová nesúdržnosť bude odrádzať priaznivcov umeleckých filmov.

Príbeh začína záberom na protagonistu, Russela (Jim Carrey v úlohe žijúcej osoby Stevena Jay Russela), na smrteľnej posteli, ktorý rekapituluje svoj život a udalosti vedúce k jeho súčasnej situácii. Vo flasbacku vidíme idylku stredostavovskej rodinky vo vidieckom mestečku. Russel má peknú ženu, bystrú dcéru, teplé miestečko policajného strážnika v tichom meste a v nedeľu hráva v kostole na organ. Trápi ho iba jediné. Prečo sa ho vzdala vlastná matka a dala ho vedome a dobrovoľne na adopciu. Krátko po nešťastnom stretnutí s vlastnou matkou sa Russel stáva obeťou automobilovej havárie. Toto blízke stretnutie so smrťou mu otvára oči a postupne precitá. Uvedomuje si, že doposiaľ žil zlým životom, prakticky mrhal vzácnymi minútami svojho života. A preto sa ho rozhodne radikálne zmeniť a začne žiť ako správny… gay.

I Love You Phillip Morris, 2009 © EuropaCorp

Už premisa v sebe ukrýva indíciu, že komediálny efekt sa nebude zakladať na technikách, ktoré demonštroval Carrey vo svojich predchádzajúcich filmoch (Ace Ventura, Maska, Blbý a blbší, Klamár, klamár, Ja, moje druhé ja a Irena…), na dedičstve grotesky a slapsticku. Snímka Milujem ťa Phillip Morris sa snaží utláčať do pozadia telesnú komiku Jima Carreyho a ťažiť predovšetkým satiru a karikatúra ideálneho (heterosexuálneho) vzťahu/spolužitia, heteronormativity, pracujúcej so stereotypom heterosexuálneho a homosexuálneho vzťahu a ich zameniteľnosti.

Práca so zameniteľnosťou jednotlivých vzťahových stereotypov sa zviditeľňuje predovšetkým v druhom dejstve, kedy hlavná postava chodí do práce a jeho „manželka“, Phillip Morris (Ewan McGregor) si kráti chvíle do návratu svojej polovičky varením a kúpaním sa v bazéne. Vyvrcholenie prichádza v podobe Phillipovho upodozrievania potom, čo Russel začne doma prejavovať zdanlivo iracionálne známky nervozity. Scénka zábavne a výstižne emuluje stereotyp manželských párov, kedy žena upodozrieva manžela z nevery.

Inú rovinu komediálneho efektu predstavuje subdejová linka, ktorá má o poznanie bližšie ku Carreyho predchádzajúcim filmom. Aby si Russel mohol dovoliť luxusný život prvotriedneho gaya, musí sa uchýliť k trestnej činnosti. V tomto momente sa snímka transponuje do primitívnej podoby podvodníckych filmov (subžáner screwball komédie) podľa vzoru Špinaví, prehnití grázli, či minuloročných Bratov Bloomovcov. Po nepodarených patáliách so zákonom sa Russel dostáva do väzenia, kde spoznáva lásku svojho života. V tomto momente sa aktivuje romantická dejová línia. Vykalkulovanosť filmového diela a jeho chirurgické prerozdelenie na sériu rôznych žánrových epizód demonštruje už spomínanú žánrovú roztrieštenosť.

I Love You Phillip Morris, 2009 © EuropaCorp

Milujem ťa Phillip Morris sa dostáva do diváckeho povedomia aj vďaka silnej dvojici predstaviteľov ústredných postáv. Carrey, okrem svetlých výnimiek ako Muž na mesiaci, Večný svit nepoškvrnenej mysli a Majestic, býva škatuľkovaný ako komediant. Výnimkou nie je ani táto snímka, no na rozdiel od predchádzajúcich komédií svoju grotesknú mimiku sa snaží potláčať na nevyhnutné minimum. Bohužiaľ, ani Carrey sa nedokázal v niektorých scénach ubrániť svojim zlozvykom s prehnanou gestikuláciou, či podivnými pózami.

Týmito telovými „tikmi“ sa mu darí narúšať ilúziu realistickosti filmu, respektíve nimi kompromituje biografický charakter filmu. Jeho filmový partner, Ewan McGregor, sa zhostil úlohy krehkého väzenského gaya a domácej „paničky“ oslnivo. Prekvapí hlavne v emotívnych scénkach, kde pozoruhodne stvárňuje sentimentalitu (do určitej miery i naivnosť) svojej postavy. Jediným negatívom McGregorovho vystupovania je jeho nedostatok na plátne.

Nadmerné komediálne vyčíňanie Jima Carreyho viedlo kritikov k ironickému premenovaniu snímky na Teplý a teplejší. Milujem Ťa Phillip Morris neobstojí ako životopisná snímka, či väzenská dráma, ale ako komédia vybočujúca zo súčasnej brakovej produkcie vezúca sa na vlne homosociálnych komédií nesklame. Poteší predovšetkým sofistikovaným a implicitným karikovaním vzťahových stereotypov než hyperbolizovaným komediálnym vystupovaním hlavné hrdinu a škodoradostným porušovaním kánonu bromedy determinovaného produkciou Judda Apatowa.