Vítam vás pri čítaní prvého editoriálu:). Jeho témou sú zmeny na portáli, ktoré sme pripravili na August. Sú súčasťou nášho dlhodobého plánu skvalitňovania tohto webu.

Také menšie úpravy webu, viac-menej kozmetické, sa udiali v posledných dňoch. Tie podstatnejšie zmeny sme naplánovali na prvé augustové dni.

1. Zmena systému spravodajstva:
Články zo sekcie Novinky sa už nebudú objavovať na hlavnej stránke. V hornej časti webu (Najnovšie správy) sa však budú zobrazovať nadpisy (s linkom) noviniek namiesto doterajších krátkych správ. Staršie Novinky budú prístupne cez menu Sekcie > Novinky. S krátkymi správami sa budete stretávat raz za čas v novinke s názvom “ Krátke správy zo sveta filmu (001)„.

2. Nové rubriky:
Prvou, vlastne staro-novou, rubrikou sú Premiéry. Opäť budú figurovať ako samostatná rubrika a teda budú aj archivované. Riešené to však bude ako v prípade Noviniek. Prvý krát sa informácie o premiérach v našich kinách objavia v tejto forme vo štvrtok. Druhou novou rubrikou je už spomínaný Editorial, ktory práve čítate:).

Ďalšie vylepšenia portálu pripravujeme na sebtember a pravdepodobne sa s niektorými stretnete už počas tohto mesiaca.

Ak máte akékoľvek otázky, pýtajte sa (prostredníctvom komentárov).