Idea antológie vznikla v roku 2005, prezradila v úvode krstu jej producentka Ivana Laučíková. Ako každý podobný obrad, aj tento prebiehal nanajvýš symbolicky: DVD fyzicky na svoj vlastný krst nestihlo doraziť, takže Rudolf Urc zalieval náhodne vybraný prázdny disk. Ale urobil to s gráciou, citujúc slávneho ruského animátora Jurija Norštejna. Zaželal dvdčku, aby vstúpilo do života mnohým ľuďom.

Antológia je kritický výber, nezbúchalo sa dokopy všetko, čo bolo k dispozícii. Program otvára už klasický kus Michala Strussa V kocke z roku 1999, nominovaný svojho času na študentského Oscara. Michal Struss odvtedy už niekoľkokrát zachraňoval slovenskú animáciu a aj na krste zvládol mimoriadne zodpovednú úlohu, otvoril totiž šampus. To zachraňovanie znie možno pateticky, ale Ivana takéto veci zvláda štýlovo. A je nespochybniteľný fakt, že jej a Michalovo meno prepájajú množstvo slovenských projektov v animácii.

Výberovka ďalej mapuje silné absolventské pokusy a samostatné debuty poväčšine žien (hej, všimli sme si za tie roky, pán Urc!): Iván Laučíkovej (za slobodna Zajacovej) a Šebestovej (Nazdravíčko!, Štyri), tvorivej dvojky Ové (Miška Čopíková, Veronika Obertová), Joanny Kożuch a Vandy Raýmanovej. Za hajlajty považujem Kamene (2010), animovanú minioperu Kataríny Kerekesovej, mrazivé podobenstvo Posledný autobus (2011) Ivany Laučíkovej a Martina Snopeka alebo ešte horúcu sci-fi satiru Matúša Vizára Pandy (2012).

Virvar Virvar"

Virvar je určený dvom cieľovým skupinám, dospelým aj deťom. Ide vlastne o dvojdvd, veľký a malý Virvar. Vyrobila ho spoločnosť feel me film s podporou Audiovizuálneho fondu. Bude sa dať kúpiť v bratislavskom Artfóre, v Klapke i v stánku na vianočných trhoch. Môžete si ho objednať aj online na adrese vava@feelmefilm.com, info nájdete aj na facebook.com/DVDVirvar.

Zoznam filmov:
VEĽKÝ VIRVAR (pre dospelých)
V KOCKE (Michal Struss, 1999, 6 min.)
HRA (Joanna Kożuch, 2004, 9 min.)
NAZDRAVÍČKO! (Ivana Zajacová, Jozef Mitaľ, 2005, 20 min.)
ŠTYRI (Ivana Šebestová, 2007, 16 min.)
O PONOŽKÁCH A LÁSKE (Michaela Čopíková, 2008, 7 min.)
KAMENE (Katarina Kerekesová, 2010, 26 min.)
tWINs (Peter Budinský, 2010, 5 min.)
POSLEDNÝ AUTOBUS (Martin Snopek, Ivana Laučíková, 2011, 15 min.)
PANDY (Matúš Vizár, 2013, 12 min.)

MALÝ VIRVAR (pre deti)
DVOJHLASNÁ INVENCIA A-MOL (Vladimír Král, 1998, 2 min.)
KEĎ NIE, TAK NIE (Vladimír Král, 1997, 4 min.)
PIK A NIK (Martin Snopek, 2006, 6 min.)
EKOMORFÓZA (František Jurišič, 2006, 15 min.)
CHYŤTE HO! (Boris Šima, 2008, 18 min.)
VILIAM (Veronika Obertová, 2009, 7 min.)
KTO JE TAM? (Vanda Raýmanová, 2010, 8 min.)