Porota v zložení PhDr. Dagmar Valentovičová, Csc., Mgr. Tomáš Hučko, ArtD. a Mgr. Dušan Blahút rozhodla vo finálovom kole filmovej súťaže festivalu Frejm o víťazoch takto:

V kategórii A (1. a 2. ročník bakalárskeho štúdia):
1. miesto experimentálny Hikikomori Lukáša Baláža.
2. miesto Návod na prežitie, trailer na fiktívny film od Richarda Mihálka.
3. miesto Rambo V. Trailer Moniky Ivanovej.

V kategórii B (ostatné ročníky):
1. miesto dokumentárny film Matej autora Petra Višňovského.
2. miesto experimentálny Playground Jany Balušíkovej Petriho Laukkanena.
3. miesto groteska Sunny day and the Beauty Mira Ardona a hraný film Impresie Jána Pekaríka.