Univerzity po celom svete začínajú aktívne využívať trend vzdelávania vo virtuálnom prostredí . Nebude medzi nimi chýbať ani Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Zapojením sa do virtuálnej komunity Second life urobila ďalší krok vpred k modernizácii výučby.

Virtuálne školské priestory v 3D realite sa stávajú súčasťou vzdelávacích aktivít, ktoré prinášajú výzvu v procese modernizácie výučby. Popredné svetové univerzity vytvárajú vzdelávacie podujatia v Second Life ako inovatívny spôsob výučby, ktorý dokáže kreatívnym spôsobom predávať informácie a podporovať komunitu. Second Life umožňuje modelovať prednáškové siene, konferenčné miestnosti, virtuálne galérie a laboratória. Predpokladá sa, že väčšina súčasných poslucháčov vyrástla s modernými technológiami a trend záujmu o virtuálne prostredie bude ďalej narastať.

Organizátori projektu získali podnet na konferencii Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave s názvom Nové trendy v marketingu, ktorá sa konala v dňoch 15.-16.11. 2011 na Smolenickom zámku. V sekcii digitálny marketing sa po príspevku Norberta Vrabca, vedúceho Centra mediálnej gramotnosti IMEC, otvorila plodná diskusia končiaca myšlienkou virtuálneho univerzitného projektu. V priebehu niekoľkých týždňov Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave vytvorila podmienky pre realizáciu projektu a jeho implementáciu do praxe. Za manažovanie a komunikáciu projektu zodpovedá odborný asistent FMK UCM Rastislav Zábojník.

Čo sa skrýva pod pomenovaním Second Life? Ide o virtuálne prostredie, ktoré vyvinula spoločnosť Linden Lab zo San Francisca v roku 2003. V priebehu niekoľkých rokov získala viac ako 10 miliónov užívateľov. Virtuálna realita mala pôvodne charakter zábavy, hry, priestoru pre uvolnenie a vzájomnú výmenu skúseností. Neskôr sa plne rozvinul ekonomický, obchodný a akademický potenciál projektu. V súčasnosti majú v SL zastúpenie popredné svetové značky, univerzity a inštitúty. Projekt využíva vlastnú menu „Linden Dollar“ s objemom obeživa takmer 4 mld.

Zdroj: FMK UCM