Na Slovensku sa v tomto roku vo veľkom rozbehol proces digitalizácie kín a prechod z distribúcie klasických 35 mm kópií filmov na digitálne kópie. Pre filmové a distribučné spoločnosti to predstavuje zásadnú úsporu. Pokým jedna 35 mm kópia stojí cca 1800 dolárov, digitálna ich výjde na 180. A samozrejme, klasických kópií treba niekoľko, častokrát i desiatok kusov a digitálna stačí na krajinu veľkú ako tá naša len jedna.

To, čo prinesie filmovej distribúcii nemalé úspory, prináša kinám veľké starosti. Potrebujú modernizovať svoje technické vybavenie, čo ich aj v najlacnejšom variante vyjde na niekoľko desiatok tisíc Eur. Problém je to najmä pre klasické jednosálové kiná. Nemôžu s tým však otáľať, lebo už teraz sme svedkami toho ako sa distribútori rýchlo lúčia s klasickými kópiami a už budúci rok ich bude veľmi málo. Je dokonca pravdepodobné, že s výnimkou filmových klubov bude už v roku 2013 u nás väčšina filmov distribuovaná len na digitálnych kópiách.

Finančne modernizáciu kín podporuje Audiovizuálny fond, ktorý doteraz podporil digitalizáciu 16 sál. Vo viacerých prípadoch však išlo o sály v multiplexoch. Je otázne, či by mal tento verejnoprávny fond financovať investície súkromných spoločností, ktorých kiná sú v dobrej finančnej kondícií. Do tohto procesu však vstúpilo Ministerstvo kultúry SR, ktoré poskytlo fondu účelovú dotáciu 340 tisíc Eur určenú výhradne na digitalizáciu jednosálových kín. Fond tak bude môcť podporiť ďalších 10 – 12 kín nad jeho pôvodné plány a možnosti.

Mohol by to byť dôležitý impulz v celom procese a pre jednosálové kiná šanca prežiť, ak budú do obnovy ochotný investovať aj ich vlastníci – mestá. Digitalizácia so sebou prináša veľa možností pre pestrejšiu dramaturgiu programu a aktuálne filmy v deň ich slovenskej premiéry pre všetky kiná. To by do ich priestorov mohlo prilákať viac divákov.

Tejto téme sa chceme budúci rok venovať obšírnejšie. Pripravujeme aj sériu rozhovorov, v ktorých sa na fungovanie distribúcie a kín na Slovensku pozrieme z rôznych strán.