Apríl bude tento rok opäť patriť slovenskej kinematografii. Po vlaňajšom premiérovom ročníku sa v termíne od 11. do 17. apríla 2016 uskutoční druhý ročník bilančnej prehliadky Týždeň slovenského filmu, ktorá predstaví domácu tvorbu uplynulého roka. Jej súčasťou bude slávnostné odovzdávanie národných filmových cien Slnko v sieti, ktoré sa bude konať v priestoroch Činohry SND a v priamom prenose ho na Jednotke odvysiela RTVS. Prehliadka sa uskutoční v bratislavskom Kine Lumière a po jejskončení sa výber filmov presunie do vybraných miest slovenských regiónov.

„Tohtoročný Týždeň slovenského filmu nadviaže na mimoriadne priaznivo prijatý prvý ročník tohto podujatia, čo nás napĺňa nádejou, že sa odštartovala nová tradícia, ktorú treba rozvíjať, kultivovať a ktorá môže v budúcnosti skvalitniť filmovú tvorbu a jej prezentáciu. Predstavenia v Kine Lumière mali vlani nadpriemernú návštevnosť a zvlášť veľký záujem bol o diskusie sprítomnými tvorcami,“ hovorí o zámeroch prehliadky Marek Leščák, prezident Slovenskej filmovej a televíznej akadémie.

Prehliadka počas siedmich dní predstaví hrané, dokumentárne a animované filmy minuloročnej produkcie, väčšina z nich bude opäť spojená s diskusiou s filmovými tvorcami. Podľa Leščáka „koncentrovanie najlepších diel do jedného bodu umožní divákom vidieť filmy vo vzájomných súvislostiach a bude viesť ku konfrontácii jednotlivých tvorivých prístupov, vytvorí predstavu o tematických líniách a načrtne ucelený obraz o smerovaní našej kinematografie.“

Súčasťou filmového týždňa budú tri odborné diskusie s hodnotením minuloročných hraných, dokumentárnych a animovaných filmov a dva workshopy tvorcov nastupujúcej filmárskej generácie, vďaka čomu vznikne priestor pre teoretickú reflexiu celoročnej produkcie i tvorivý dialóg filmárov. „Našou ambíciou je okrem celoročnej bilancie smerovať aj k hlbšiemu pomenovaniu jednotlivých tematických línií v súčasnej slovenskej kinematografii a konfrontovať ich so svetovými trendmi. Chceli by sme ukázať, že najlepšie slovenské filmy môžu vstupovať do európskeho kontextu, aj to, že sa objavili aj divácky úspešné diela, ktoré vyvracajú tvrdenie, že slovenské filmy divákov nezaujímajú,“ dopĺňa Leščák. V spolupráci s autorskou spoločnosťou LITA sa počas podujatia uskutoční aj diskusia o autorskom zákone.

Spoločenským vrcholom celého podujatia bude slávnostné odovzdávanie národných filmových cien Slnko v sieti, ktoré sa uskutoční v sobotu 16. apríla 2016. Pôjde o šiesty ročník, ocenenia sa budú udeľovať najkvalitnejším filmom a tvorivým výkonom z rokov 2014 a 2015. Na cenu Slnko v sieti sa prihlásilo 13 dlhometrážnych hraných, 19 dlhometrážnych dokumentárnych a 10 animovaných filmov, ktoré spĺňajú kritériá jej udeľovania, nominácie akademikov budú známe v polovici marca 2016. Počas slávnostného večera v Slovenskom národnom divadle budú dvom tvorcom odovzdané aj ceny Slnko v sieti 2016 za Výnimočný prínos slovenskej kinematografii, o ich držiteľoch rozhodne prezídium Slovenskej filmovej a televíznej akadémie. Projekcie vybraných filmov aktuálnych laureátov budú predchádzať prehliadke Týždeň slovenského filmu a premietnu sa v Kine Lumière. Národné filmové cenySlnko v sieti predstavujú slovenskú obdobu národných filmových cien, akými sú Cézar vo Francúzsku, David v Taliansku, Český lev v Českej republike či Oscar v Spojených štátoch amerických.

Prehliadku Týždeň slovenského filmu organizuje Slovenská filmová a televízna akadémia (SFTA), jej spoluorganizátormi sú Slovenský filmový ústav (SFÚ) a Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS). Partneri prehliadky sú Nadácia Tatra banky, autorská spoločnosť LITA, Slovenská pošta a Slovenské národné divadlo. Prehliadka sa uskutoční v termíne od 11. do 17. apríla 2016 v Kine Lumière v Bratislave, po skončení sa jej „ozveny“ presunú do vybraných miest v regiónoch. Slávnostný večer odovzdávania národných filmových cienSlnko v sieti sa bude konať v sobotu 16. apríla 2016 v novej budove Slovenského národného divadla v Bratislave a v priamom prenose ho odvysiela RTVS na Jednotke.

Viac informácií o prehliadke, filmoch a sprievodných podujatiach nájdete v najbližších dňoch na:
http://www.tyzdenfilmu.sk/
Facebook

Viac o oceneniach Slnko v sieti na:
http://www.slnkovsieti.sk/2016
Filmy prihlásené na ocenenia Slnko v sieti 2016:
http://www.slnkovsieti.sk/2016/prihlasene-filmy/

Podujatie finančne podporil Audiovizuálny fond.