Kvalitu filmov zo zlatého fondu slovenskej kinematografie už budú môcť spoznať aj vo francúzsky hovoriacich krajinách. Po slávnostnom krste, ktorý sa uskutoční 7. októbra 2010 v parížskom kine Action Christine vstúpia do DVD distribúcie vo Francúzsku, Belgicku a Švajčiarsku prvé štyri slovenské klasické filmové diela.

Slnko v sieti Štefana Uhra, Boxer a smrť Petra Solana, Kristove roky a Vtáčkovia, siroty a blázni Juraja Jakubiska zaradilo do svojho dramaturgického plánu francúzske vydavateľstvo Malavida, ktoré sa zameriava na nekomerčné európske diela. V prípade úspechu chce vydavateľstvo pokračovať vo vydávaním slovenských filmov na DVD.

Kolekcia štyroch slovenských filmov vychádza v pôvodnom znení s francúzskymi a anglickými titulkami. Okrem filmografie a textov z pôvodného slovenského vydania (edícia filmov zo 60. rokov, ktorú SFÚ vydal v spolupráci s vydavateľstvom Petit Press) obsahujú aj pôvodné dobové rozhovory Antonína J. Liehma. Kolekcia vznikla za aktívnej spolupráce so Slovenským filmovým ústavom, ktorý je majiteľom práv k týmto filmom. Súčasťou krstu bude aj projekcia filmu Juraja Jakubiska Vtáčkovia, siroty a blázni.