Naša redakcia počas minulého roka vytvorila obsah pre prvú publikáciu o slovenskom krátkom filme, ktorá dokonca vyšla v angličtine pre zahraničie. Jednotlivé články sme postupne povydávali aj priamo tu na CinemaView.sk v slovenčine. Takmer všetky články, recenzie a rozhovory nájdete v sekcii Slovenský film. Niektoré texty, ako napríklad profily desiatich režisérov formou krátkych rozhovorov, sú určené len pre samotnú publikáciu.

Publikáciu vydalo naše OZ Publikum.sk vďaka spolupráci s Daazo.com, organizáciou Košice – Európske hlavné mesto kultúry a švédskym výrobcom papiera Artic Paper. Vyšla pod názvom Slovak Short Cinema ako špeciálne číslo magazínu World of Short.

World of Shorts je jediný časopis v anglickom jazyku, ktorý sa venuje výlučne krátkym filmom. Jeho prvé špeciálne vydanie je zamerané na slovenské krátke filmy, ktoré v posledných rokoch dokázali zaujať poroty mnohých medzinárodných festivalov a získali si aj pozornosť divákov. Popri dokumentárnych filmoch je práve krátkometrážna tvorba tým, na čo môžeme byť hrdí.

Doteraz bola publikácie Slovak Short Cinema prístupná len v tlačenej podobe na viacerých domácich a zahraničných festivaloch. Jej distribúcia týmto spôsobom bude pokračovať aj naďalej, ale teraz je sprístupnený aj digitálne na online platforme Issuu.com.

Zadarmo si ho môžete prelistovať a prečítať na adrese:

http://issuu.com/daazo/docs/wosh_slovak

Zároveň bol na portáli Daazo.com pripravený kanál Slovak Short Cinema, ktorý aktuálne obsahuje pätnásť filmov slovenských tvorcov. O viacerých z nich píšeme priamo v magazíne. Postupne budú pribúdať ďalšie snímky. Nájdete ich na:

http://www.daazo.com/channels/slovak-short-cinema/films

Slovak Short Cinema