Foto: Hitchhiker Cinema. Foto: Hitchhiker Cinema.

Ako hovoriť so študentmi/študentkami o emigrácii? A ako pracovať s filmami z dokumentárnej série Môj emigrant pri bezprostrednom kontakte s divákmi? Aj na tieto otázky ponúka inšpiratívne odpovede v ďalšej fáze filmový projekt, ktorý má aj vzdelávací charakter. Séria sa teda posunula z televíznych obrazoviek smerom do škôl, v období jún a november 2022 sa konali vzdelávacie podujatia na desiatich slovenských školách od Pezinka po Sobrance.

„My, filmári sa snažíme premeniť istý druh skúseností na niečo užitočné. Napríklad v rámci udržania povedomia a znalostí o našej histórii, v ktorej majú mladí ľudia medzery, im chceme priblížiť skutočné príbehy konkrétnych ľudí, ktoré v sebe zachytávajú historické medzníky. Pritom hľadáme spoločné prieniky s ich životnou realitou, a to cez cestovanie, štúdiá v zahraničí, možnosť slobodne vyjadrovať svoj názor. Dnes je to všetko pre nich úplnou samozrejmosťou, no hovoríme im, že to nebolo vždy tak. Vtedy spozornejú a začne ich to zaujímať. Veríme v silu príbehov a v schopnosť vstrebávať dejinné súvislosti cez takéto príbehy,“ povedala producentka Barbara Janišová Feglová o motiváciách, prečo filmový projekt pokračuje v ďalších fázach a podobách. Vyzdvihla tiež, aké je dôležité pracovať so študentami v ich prirodzenom prostredí. „Nemôžeme očakávať, že budú takéto témy vyhľadávať napríklad na Netflixe, no keď prídeme za nimi do školy, tak ich to zaujíma.“

Vzdelávacie video: https://vimeo.com/717552285

Dokumentárna séria siedmich filmov Môj emigrant, ktorú v septembri a októbri 2022 vysielala RTVS, pokračovala vo svojej ceste rovno za divákmi/diváčkami. Dokumenty videli návštevníci/návštevníčky Festivalu slobody, Víkendu zatvorených hraníc a špeciálnych projekcií spojených s diskusiami. Počas júna a novembra navštívili iniciátori/iniciátorky aj desať stredných škôl po Slovensku: Stredná odborná škola pedagogická v Modre, Gymnázium v Pezinku, Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene, Gymnázium Sv. Edity Steinovej v Košiciach, Súkromná stredná škola umeleckého priemyslu filmová v Košiciach, Stredná odborná škola a služieb v Sobranciach a štyri školy v Bratislave: ŠUP Sklenárova, Gymnázium Jura Hronca, Súkromná stredná škola na Českej a Gymnázium Ladislava Novomeského.

Foto: Hitchhiker Cinema.

„Pre mňa osobne bola návšteva škôl s projektom Môj emigrant dôkazom toho, že v mladých ľuďoch je možné prebudiť záujem aj o spoločenské a historické témy, ak sa im priblížia vhodnou formou. A práve “malé dejiny” jednotlivcov zachytené prostredníctvom dokumentárnych filmov sa javia byť dobrým spôsobom, ako upútať študentov a študentky a podnietiť ich k ďalšiemu zamysleniu,“ povedal o svojej aktuálnej skúsenosti ďalší z producentov série, ktoré diskusie na školách aj moderoval, Laco Oravec.

Projekt Slovenský disent mapuje príbehy a udalosti obdobia prelomových spoločenských zmien na zložitej ceste k demokracii v rokoch 1968 – 1989. Disent nemal iba jednu tvár, tvorili ho katolíci, umelci, intelektuáli, ale aj ekológovia, študenti a ďalší nenápadní hrdinovia. Súčasťou projektu je webová platforma www.slovenskydisent.sk, ktorá ponúka viacero pohľadov na tému disentu a tento rok prináša študentom, pedagógom, ale aj pre širokú verejnosť tému emigrácie.

Rovnako tak ako filmári/filmárky aj historici/historičky, ktorí/é skúmajú podobu emigrácie, pripomínajú, že už tri desaťročia žijeme na Slovensku v podmienkach demokracie, slobody a štátnej samostatnosti, čo síce vnímame ako samozrejmosť, no nie je to tak. Emigrácia ovplyvnila osudy mnohých slovenských rodín, vrátiť sa k stále živo diskutovanej téme, a reflektovať ju z pohľadu súčasného – odchádzaním a prichádzaním emigrantov aj imigrantov – každodenne formovaného Slovenska.

Zakladatelia/zakladateľky projektu pracujú a priebežne vyhodnocujú aj skúsenosti žiakov/žiačiek, ktorí/é projekcie s následnými diskusiami absolvovali. „Pomohlo mi to lepšie pochopiť atmosféru v rámci spoločnosti obyčajných ľudí počas socialistického režimu. Navyše som si viac uvedomil a naozaj sa vžil do kože ľudí, ktorí boli natoľko odvážni, že sa rozhodli napriek početným rizikám a neistote odísť preč za víziou lepšieho života v zahraničí. Napokon som zistil, ako veľmi vďačný by som mal byť, že žijem v dobe, v ktorej žijem, kde je sloboda takmer neobmedzená a svet je plný možností,“ napísal študent Gymnázia J. Hronca v Bratislave. „Otvorilo mi to oči v tom, že som si uvedomila, aké ťažké to mali ľudia v tom čase. Film vo mne vyvolal emóciu strachu. Ukázal mi, že máme teraz slobodu. Film sa mi veľmi páčil, pretože ukázal pravú tvár socializmu. Bol veľmi emotívny a je super, že ľudia vtedy bojovali za slobodu,“ reagovala stredoškoláčka zo Sobraniec. „Film aj celková prezentácia bola naozaj veľmi pekne spracovaná, priblížilo to pohľad na život v tom období. Následný rozhovor po filme zhrnul dodatočné informácie, ktoré sa už do filmu nezmestili. Super!,“ napísal žiak pezinského gymnázia.

Autormi/autorkami filmov v rámci série MÔJ EMIGRANT sú filmári/filmárky mladšej generácie – Jana Bučka, Michal Fulier, Lena Kušnieriková, Jakub Julény, Edo Cicha, Jana Durajová, Martin Hnát, Dominik Jursa.

Trailer série: https://vimeo.com/738629929

Séria MÔJ EMIGRANT vychádza zo skutočných osudov konkrétnych ľudí, ktorých sa emigrácia zásadne dotkla v období rokov 1968 a 1989 a fatálne ovplyvnila nie len ich životy, ale aj ráz celej krajiny. Posledné roky totalitného zriadenia z Československa emigrovali stovky ľudí. Po zmene režimu sa vracali len jednotlivci. Za posledných 15 rokov odišlo zo Slovenska viac ako 360 000 ľudí, z toho 30% sú ľudia pod 30 rokov.

Cieľom Vzdelávacieho projektu Slovenský disent a emigrácia je prihovárať sa mladej generácii, ale aj širšej verejnosti, ktorej dnes už výrazná časť udalosti pred Novembrom ’89 nezažila na vlastnej koži. Súčasťou aktivít projektu je i metodická príručka Ako hovoriť so študentmi o emigrácii počas komunizmu? s podnetmi pre pedagógov/pedagogičky humanitných predmetov na stredných školách a vzdelávacie video o emigrácii, ktoré sú dostupné na www.slovenskydisent.sk.

Foto: Hitchhiker Cinema.

Realizáciu projektu finančne podporila Nadácia Slovenskej sporiteľne; realizáciu projektu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah dokumentu výlučne zodpovedá CHARACTER – Film Development Association.

Na sérii MÔJ EMIGRANT sa koprodukčne podieľal Rozhlas a televízia Slovenska. Vývoj a produkciu filmov finančne podporili Audiovizuálny fond a Ministerstvo kultúry SR. Partnermi projektu sú Ústav pamäti národa a občianske združenie CHARACTER – Film Development Association.

Web projektu: mojemigrant.sk
Web producenta: hitchhikercinema.sk
Facebook: www.facebook.com/mojemigrant
Instagram: www.instagram.com/mojemigrant/