ArtcinemaFakulta masmediálnej komunikácie UCM v spolupráci s Amnesty International organizujú online medzinárodný filmový festival krátkeho filmu Artcinema` 60. Festival je ojedinelou udalosťou, ktorej zámerom je prezentácia vlastnej tvorby krátkych filmov študentov filmového a mediálneho zamerania vo vyše ako 100 krajinách. Téma podujatia je venovaná presadzovaniu ľudských práv pri príležitosti zasadnutia Valného zhromaždenia OSN na pripomenutie 60. výročia Všeobecnej deklarácie ľudských práv.

Súťažné témy reflektujú aktuálne otázky potreby ochrany ľudských práv v oblastiach: ponižujúce zaobchádzanie a tresty, sloboda myšlienok a ich prezentácia, právo na primerané životné podmienky a ochrana života a rodiny. Tvorivý prínos autorov bude vyhodnocovať medzinárodná porota pozostávajúca z  odborníkov, akademických osobností, producentov a režisérov medzinárodného významu prostredníctvom internetu.

Termín evidencie prihlášok na filmový festival je stanovený od 10. novembra 2008 a bude prebiehať do 10. februára 2009. Porota vyhlási víťazov súťaže a udelí prestížnu cenu Zlaté puto 2009 (Gold Handcuff Award) s odmenou 1000 Euro do konca februára 2009. Najlepšie filmy budú prezentované na internetovej stránke festivalu prostredníctvom internetovej televízie TV ArtCinema. Na základe súhlasu autorov budú po ukončení festivalu prihlásené filmy poskytnuté na edukačné účely pre potreby domácich a zahraničných škôl, aby pomohli poslucháčom priblížiť závažnosť témy ľudských práv.

Webová adresa festivalu: http://festival.artcinema.sk