V stredu 15. júna je termín uzávierky prihlášok na Európsku filmovú cenu 2011. Na cenu Európskej filmovej akadémie možno navrhnúť dlhometrážny film, ktorý mal premiéru po 1. júli 2010 je európsky v súlade s Dohovorom o filmových koprodukciách a  bol verejne distribuovaný (filmová kópia nie je podmienkou). SFTA tradične vyberá z filmov, kde slovenský tvorivý podiel dosahuje aspoň polovicu podľa bodovania Dohovoru. Pri cene Prix Arte, určenej pre dokumentárne filmy, je stanovená aj podmienka, že film musí mať minimálne 70 minút.

O výbere filmov hlasovali priamo členovia SFTA (do hlasovania sa zapojilo 67 zo 123 riadnych členov a 2 čestní členovia). Akademici vyberali z dvoch hraných: Legenda o lietajúcom Cypriánovi (r. M. Čengel Solčanská) a Marhuľový ostrov (r. P. Bebjak) a troch dokumentárnych filmov: 25 zo šesťdesiatych alebo Československá nová vlna (r. M. Šulík), Chránené územia (r. A. Hanuljak) a Nesvadbovo (r. E. Hníková). Po prvý krát mali členovia možnosť hlasovať aj za to, aby SFTA v danom roku nenavrhovala žiaden film. Spomedzi hraných filmov si akademici vybrali debut Petra Bebjaka Marhuľový ostrov a dvojdielny dokument Martina Šulíka venovaný „zlatej ére“ československého filmu 25 zo šesťdesiatych alebo Československá nová vlna.

Dvadsiate štvrté slávnostné odovzdávanie Európskej filmovej ceny sa uskutoční 3. decembra 2011 v Berline. Viac informácií o jednotlivých kategóriách, spôsobe výberu nominácií a držiteľov cien je možné získať na www.europeanfilmacademy.org.

Informácie poskytla Zuzana Mistríková, SFTA.