Rozhovor sa odohral v relácii Raňajojky v stredu 22. júna. Na otázky mladučkého moderátora odpovedali Róbert Žittňan (www.animecrew.sk) a Martin Plško (www.com-x2.com).

Záznam je rozdelený na dva časti:
Časť prvá: Comics, Manga a Anime – DOWNLOAD
Časť druhá: Pozvanie na COMICS SALON 2005 – DOWNLOAD