K hlavným aktivitám Slovenskej filmovej a televíznej akadémie v rámci prezentácie slovenskej kinematografie na medzinárodných fórach patrí rozhodnutie o návrhu slovenského filmu na cenu Akadémie filmových umení a vied (ďalej len „AMPAS“) v kategórii cudzojazyčný film.

Na výročnú cenu AMPAS môže byť prihlásený dlhometrážny film, ktorý mal verejnú premiéru medzi 1. októbrom 2010 a 30. septembrom 2011, bol v riadnej kinodistribúcii, prihlasujúca krajina má prevažujúci počet hlavných tvorcov a originálny jazyk filmu musí byť iný ako anglický. Film musí byť doručený do Los Angeles do 3. októbra 2011.

Členovia vyberali od 27. augusta do 16. septembra zo siedmich slovenských filmov, ktoré splnili podmienky AMPAS:

  • Čas grimás (réžia Peter Dimitrov)
  • Devínsky masaker (réžia Gejza Dezorz, Jozef Pálenik)
  • Marhuľový ostrov (réžia Peter Bebjak)
  • Cigán (réžia Martin Šulík)
  • Malý zúrivý Robinson (réžia Tina Diosi)
  • Mŕtvola musí zomrieť (réžia Jozef Paštéka)
  • Dom (réžia Zuzana Liová)

    Do hlasovania sa zapojilo 80 členov SFTA (z celkového počtu 131 členov, medzi ktorými sú aj čestní a zahraniční členovia). Členovia mali možnosť hlasovať aj za to, aby SFTA v danom roku nenavrhovala žiaden film. V hlasovaní získal najviac 53% hlasov film Cigán, ktorý bude Slovensko reprezentovať vo výbere filmu na nomináciu na cenu pre cudzojazyčný film AMPAS. 33% členov hlasovalo za film Dom, film Marhuľový ostrov dostal 8% hlasov.