Art Film Fest 2019

Medzinárodný filmový festival Art Film Fest čaká v dňoch 14. – 22. júna 2019 v Košiciach už 27. ročník a filmári z celého sveta môžu od 21. januára prihlasovať svoje filmy do jeho dvoch súťažných sekcií. O ceny Modrý anjel sa budú uchádzať v kategóriách krátkometrážnych a dlhometrážnych filmov.

Medzinárodná súťaž hraných filmov je otvorená prvým, druhým, alebo tretím dlhometrážnym filmom režiséra či režisérky, ktoré boli vyrobené po 1. januári 2018. Päťčlenná porota spomedzi nich na festivale vyberie víťazov štatutárnych cien za najlepší film, najlepšiu réžiu, najlepší ženský a mužsky herecký výkon. Má právo tiež udeliť zvláštne uznania ďalším výnimočným titulom zaradeným do súťaže.

Do Medzinárodnej súťaže krátkych filmov môžu tvorcovia prihlasovať profesionálne i študentské diela v dĺžke do 30 minút, vyrobené rovnako po 1. januári minulého roka. V súťažnej sekcii krátkometrážnej tvorby bude udelená cena Modrý anjel za najlepší krátky film jeho režisérovi či režisérke. O víťaznej snímke rozhodne trojčlenná medzinárodná porota.

Vlastníci premietacích práv môžu filmy prihlasovať do 15. marca 2019 v prípade krátkometrážnych titulov a do 31. marca 2019 v prípade celovečernej tvorby. Online prihlášku spolu s presným znením pravidiel a podmienok súťaže nájdu na webstránke festivalu – www.artfilmfest.sk/prihlaska-filmu.