Letné festivaly nie sú iba miesta, kam chodíme absorbovať umenie – sú najmä miestami stretávania sa a spoločných zážitkov. V čase epidémie túto slobodu strácame. Dočasne sme prišli o nárok cestovať za zážitkami, zabávať sa s priateľmi a zažívať umenie naživo, v prítomnosti jeho tvorcov.

Uvedomujeme si vážnosť situácie a pozorne sledujeme aktuálne prognózy. Tie naznačujú, že na júl 2020 s veľkou pravdepodobnosťou nebudeme schopní zodpovedne zabezpečiť viacero dôležitých každoročných súčastí Fest Anče: prítomnosť špeciálnych programových hostí a zahraničných animátorov, ktorých filmy sa dostanú do festivalového oficiálneho výberu, ani iných hostí. Nedokážeme ani zabezpečiť, že sa budete môcť zúčastniť vy – naši návštevníci.

Nevieme si predstaviť Fest Anču bez týchto prísad. Urobili sme preto rozhodnutie Fest Anču 2020 v pôvodne plánovanom termíne 2. – 5. júla neuskutočniť a presunúť dátum jej konania na neskorší dátum, v ktorom, dúfame, budeme môcť všetkým vám ponúknuť plnohodnotný festivalový zážitok.

Tento rok sa preto Fest Anča uskutoční prvý raz koncom leta. Nový termín nášho konania bude 27. – 30. august. Ostávame v Žiline!

“Vnímame to tak, že v tejto chvíli je z našej strany potrebné najmä byť zodpovední a realistickí. Festival pripravujeme celý rok a nie je ľahké meniť termín, momentálne je však dôležitejšie zdravie nás všetkých. Na príprave festivalu pracujeme naďalej a veríme, že sa stretneme s našimi návštevníkmi, hosťami, partnermi a kamarátmi v Žiline v novom termíne na konci augusta,” vysvetľuje riaditeľka festivalu Ivana Sujová. “Už dnes je jasné, že keď hrozba pominie, diváci budú po podujatiach hladní a kultúra a umelci budú potrebovať všetkých svojich priaznivcov a partnerov ešte viac ako predtým.”

Na festivalovom webe prinášame odpovede na niekoľko otázok, ktoré v aktuálnej situácii môžu pomôcť návštevníkom lepšie upraviť tvoje plány a pripraviť sa na radostné popandemické stretnutie v našom novom termíne.

Medzinárodný festival animácie Fest Anča je jediný slovenský multimediálny festival zameraný na animovaný film primárne pre dospelého diváka. Každoročne sa koná v kultúrnom centre Stanica Žilina-Záriečie a v Novej Synagóge v Žiline. Cieľom festivalu je prezentovať súčasné progresívne animované filmy spolu s tým najlepším z histórie žánru. Festival sa snaží zvyšovať povedomie o animovanom filme ako o plnohodnotnej umeleckej forme a vzdelávať svoje publikum o rôznych podobách animácie.

Festival každoročne zahŕňa medzinárodnú súťaž animovaných krátkych filmov a hudobných videí, ale aj tematické a špeciálne fokusované filmové sekcie. Fest Anča ponúka počas štyroch dní prednášky, výstavy, workshopy, premietania pre deti a množstvo ďalších sprievodných podujatí.