Frická Ivana

Vytie /

Ivana Frická / Recenzia /

Vytie je film o poézii, a to nie len takej hocijakej. Je to film o rovnomennej básnickej zbierke Allena Ginsberga, ktorej prvá recitácia odznela z úst samotného autora v sanfranciskej Six Gallery v októbri 1955.

Marhuľový ostrov /

Ivana Frická / Preview /

Začína jar a na svoje prvé premietanie čaká ďalšia slovenská filmová novinka. Reč je o Marhuľovom ostrove režiséra Petra Bebjaka, ktorý svoj celovečerný debut predstaví 14. apríla.

Bibliothéque Pascal /

Ivana Frická / Recenzia /

Kedy naposledy ste videli maďarský film? Dá sa predpokladať, že veľmi dávno (spomenúc si na dekadentnú Taxidermiu či akčných Revízorov) alebo aj nikdy. A je tu ešte jedna možnosť: bolo to teraz a bol to Bibliothéque Pascal.

Habermannův mlýn /

Ivana Frická / Preview /

Ešte dlho sa bude druhá svetová vojna so všetkými svojimi anomáliami ryť v kolektívnej pamäti ľudstva. Možno aj navždy. Potreba vyrovnávania sa povojnovej spoločnosti so svojou minulosťou si hľadá spôsoby naplnenia na rôznych miestach…

Vojdi do prázdna /

Ivana Frická / Preview /

Sexuálna otvorenosť a vizuálna pôsobivosť. To je to, čím Gaspar Noé dokáže zaujať i pobúriť. Jeden z najprovokatívnejších režisérov súčasnej francúzskej kinematografie využíva možnosti filmového média na doraz…

Hranica /

Ivana Frická / Recenzia /

Písal sa rok 1946. Dedinku Slemence preťala hranica. Ako koláčik si ju rozkrojili a „bratsky“ podelili dva štáty – Sovietsky zväz a Československo. Rozdelené polia, od seba odlúčení priatelia, roztrhnuté rodinné zväzky. Doba neumožňovala postaviť sa na odpor, ostalo iba útrpné znášanie mocenskej svojvôle.