Vytie

Ivana Frická
Recenzia

Originálny názov: Howl

Žáner: biografická dráma
Minutáž: 84 minút
Krajina: USA
Rok: 2010
Prístupnosť: MP 12

Réžia: Rob Epstein, Jeffrey Friedman
Scenár: Rob Epstein, Jeffrey Friedman
Kamera: Edward Lachman
Hudba: Carter Burwell
Hrajú: James Franco, Todd Rotondi, Jon Prescott , Aaron Tveit, David Strathairn, Jon Hamm, Andrew Rogers, Bob Balaban, Mary-Louise Parker, Heather Klar, Kaydence Frank a ďalší

VytieVytie je film o poézii, a to nie len takej hocijakej. Je to film o rovnomennej básnickej zbierke Allena Ginsberga, ktorej prvá recitácia odznela z úst samotného autora v sanfranciskej Six Gallery v októbri 1955. Prvý literárny počin tohto človeka – tak trochu čudáka z revoltujúcej generácie bítnikov – nebol len bezducho expresívnym básnickým manifestom, ale predovšetkým naliehavou osobnou výpoveďou o vtedajšej dobe a ľuďoch v nej žijúcich. Ginsbergove verše pritom neboli vôbec lichotivé. Vytie je prenikavo otvorená a v mnohom až provokujúca poéma, ktorej vydanie spôsobilo pobúrenie istej časti americkej spoločnosti. Na základe puritánskeho a značne úzkoprsého výkladu sa dokonca stala predmetom súdneho sporu.

Rob Epstein a Jeffrey Friedmann vytvorili o tejto kultovej básnickej zbierke celovečerný hraný film. Predtým sa táto režisérska dvojica pohybovala výhradne na poli dokumentárneho filmu orientujúc sa predovšetkým na témy späté s homosexualitou. Svojím najnovším filmom z tejto línie mierne vybočili. Ich hranej prvotine však nechýba dokumentárne ladenie a vďaka postave Ginsberga (ktorého homosexuálna orientácia je všeobecne známou záležitosťou) pomyselne nadväzujú na svoju obľúbenú gay tematiku.

Vytie (Howl, 2010) Vytie (Howl, 2010)

Vytie približuje kontext kontroverzného literárneho diela prostredníctvom viacerých na sebe nezávislých, ale vzájomne sa dopĺňajúcich filmových výpovedí. Rekonštrukciou súdneho procesu nás Epstein s Friedmannom vťahujú do argumentačnej potýčky, kde na jednej strane padajú výroky označujúce Ginsbergovo dielo za obscénny brak bez literárnej hodnoty, ktorého vydanie je za hranicami mravnej prípustnosti. Na strane druhej sa okrem spochybňovania týchto tvrdení otvárajú úvahy o slobode slova, populárnej otázke v americkej spoločnosti. Film nenadŕža ani jednej, ani druhej strane, v tomto zostali režiséri pomerne vecní. Nechávajú odznieť argumenty, na základe ktorých si divák môže utvoriť svoj názor, aj keď sa dopredu dá vytušiť, aký bude.

V čase prebiehajúceho súdneho procesu bolo s Allenom Ginsbergom spravené interview. Do filmu boli z neho vybrané určité pasáže, prostredníctvom ktorých sa dozvedáme čosi o živote a vzťahoch mladého bítnika, o jeho postojoch, tvorbe i názore na „beat generation“. Rozprávanie je pretkané istými sekvenciami z jeho života, pričom zazrieme aj Jacka Kerouca, Neila Cassadyho či Ginsbergovo priateľa Petra Orlovského. Ginsberg je herecky stvárnený Jamesom Francom, ktorý, zdá sa, nepodcenil prípravu na túto rolu. Celkom dôveryhodne preberá gestá aj spôsob rozprávania predobrazu svojej postavy, aj keď miestami pôsobí jeho hranie trochu vyumelkovane. Francovi však beznádejne chýba to, čoho mal Ginsberg celé priehrštie – šmrnc podivína.

Vytie (Howl, 2010) Vytie (Howl, 2010)

Súdny proces a interview predstavujú tú rovinu Vytia, ktorá nesie obsah. Filmom sa však vinú aj ďalšie línie, ktorých úlohou je skôr dokresliť povedané. Vo Francovej interpretácii tak sledujeme zapálený prednes Ginsbergovho Vytia, pričom sa pozeráme raz na čiernobiele inscenované zábery zo Six Gallery, inokedy na animované sekvencie nesúce obrazový výklad diela. Aj keď animácia vniesla do filmu pestrosť, treba povedať, že trochu kríva. Epstein s Friedmannom vkladajú do úst jednej postavy slová „nemožno preložiť poéziu do prózy“ a sami ju prekladajú do obrazov.

Režisérom však treba vzdať hold za to, že sa pustili do filmového spracovania tak neľahkej témy. Výsledkom ich práce je aj napriek menším nedokonalostiam obsahovo prínosné dielo, ktoré oživuje viac ako polstoročie starý básnický výtvor jedného z bítnických velikánov. A pre tých, ktorým „beat generation“ nejakým spôsobom učarovala, by malo byť Vytie – vo filmovej aj literárnej podobe – povinnou jazdou.