100, 2×14, 9, 3×12, 2006, 36, 29. Čo majú tieto čísla spoločné? Tak pekne po poriadku: (postupne si ich odškrtávajte, či to sedí) Od 14. 9. do 14. 12. 2006 sa v 36 filmových kluboch a kinách v 29 mestách koná 12. ročník nekomerčnej putovnej prehliadky klubových filmov Projekt 100, ktorá vznikla (a svoje pomenovanie dostala) v roku 1995, roku, kedy kinematografia oslavovala svoju storočnicu a pri tomto okrúhlom výročí by bolo dobré pripomenúť si niekoľko významných filmov, míľnikov na storočnej ceste.

Projekt100_2006 Projekt100_2006

Projekt sa osvedčil a odvtedy sa opakuje každý rok (a verme, že sa bude opakovať aj naďalej, až kým sa jeho názov nebude musieť zmeniť na Projekt 200). Potešiteľným nie je len fakt, že sa každým rokom podarí uviesť tucet zaujímavých a hodnotných filmov, ale aj to, že zakaždým sa stretnú s nemalým diváckym úspechom a pomerne slušnou návštevnosťou.

Zdá sa, že slovenský divák má ešte stále vkus na dobré filmy . . . alebo prinajmenšom ochotu si ich ísť pozrieť v kine. Tohto roku budú zastúpené filmy z celého prierezu kinematografie a z takmer všetkých kútov Európy a Ameriky. Takže toto je aktuálna ponuka tohtoročných titulov z Projektu 100:

Dvojaký život Veroniky (Francúzsko-Poľsko, 1991, r.: K. Kieslowski) – tento film je zároveň otváracím filmom prehliadky za osobnej účasti scenáristu tohto filmu (a Kieslowskeho dvorného spoluscenáristu) Krysztofa Piesiewicza.

The Commitments (Írsko-Veľká Británia-USA, 1991, r.: Alan Parker) jeden z najlepších írskych filmov a zároveň jeden z najlepších snímkov režiséra filmu „Pink Floyd: The Wall“ Alana Parkera.(fotografie vyššie)

Dieťa (Belgicko-Francúzsko, 2005, r.: Jean-Pierre Dardenne) – film, ktorý sa štýlom pripomínajúcim taliansky „neorealizmus“ zaoberá problémom prílišnej a skorej dospelosti detí a nedospelosti a nezrelosti dospelých.(fotografie)

Projekt100_2006 Projekt100_2006

Keby . . . (Veľká Británia, 1968, r.: Lindsay Anderson) psychologický film z prostredia internátnej chlapčenskej anglickej školy je voľnou adaptáciou lyrickej básne Rudyarda Kiplinga „If“ a prvým filmom Andersonovej trilógie pojednávajúcej o vzbure proti autoritám.

Krížnik Poťemkin (ZSSR, 1925, r.: Sergej Michajlovič Ejzenštejn) legendárne dielo z nemej éry filmu a zároveň film, vyhlásený za najlepší snímok všetkých čias, revolučný po stránke formálnej a aj tematickej.

Manderlay (Dánsko-Švédsko-Veľká Británia-Francúzsko-SRN-Holandsko, 2005, r.: Lars Von Trier) druhá časť Trierovej satirickej trilógie o USA pojednáva o zneužívaní moci, problémoch afroameričanov a ich postavení v dejinách USA a otázke, či je demokracia najlepší spôsob riadenia spoločnosti v prípade, že je nanútená; po formálnej stránke (a čiastočne aj vnútorne) nadväzuje na predošlý film Dogville.

Motocyklové denníky (Argentína-Chile-Peru-USA, 2004, r.: Walter Salles) adaptácia cestovných denníkov mladého Ernesta „Che“ Guevaru rozpráva príbeh utiahnutého nesmelého mladíka, ktorý sa stal symbolom revolúice 20. storočia.

Na konci s dychom (Francúzsko, 1959, r.: Jean-Luc Godard) debut francúzskeho experimentátora v hlavnej úlohe s mladým Belmondom je klenotom francúzskej novej vlny a nesmierne sviežim a svižným filmom aj po skoro 50 rokoch.

Na východ od raja (USA, 1955, r.: Elia Kazan) Kazanovo voľné spracovanie biblického príbehu o Kainovi a Ábelovi nakrútené na motívy Steinbeckovho rovnomenného románu v ktorom účinkuje v dejinách USA najznámejší filmový rebel James Dean.(fotografie)

Projekt100_2006 Projekt100_2006

THX 1138 (USA, 1970, r.: George Lucas) a zasa debut, tentoraz tvorcu Hviezdnych vojen, ktorý natočil na motívy svojej vlastnej školskej práce, sci-fi odohrávajúce sa v bezútešnej „kafkovsko-orwellovskej“ budúcnosti, kde ľudia nemajú mená ale čísla a sex je prísne zakázaný, hlavný hrdina THX 1138 sa však rozhodne pre vzdor.

Keď sa tak na ten zoznam pozerám, som nesmierne rád, že sa to už začalo. Každému, kto má v okruhu niekoľko kilometrov k dispozícii nejaký z klubov, kde projekt 100 pobeží, radím, aby urobil presne to, čo urobím aj ja – POZREL SI ICH VŠETKY!Príjemné sledovanie.