Daazo.com otvára výzvu na prihlasovanie filmov v projekte Visegrad Short on Tour, ktorý je realizovaný s podporou Višegrádskeho fondu a v spolupráci s Kino Praha (CZ), OZ Publikum.sk (SK) a Krakow Film Foundation (PL). Visegrad Shorts on Tour je putovný festival krátkych filmov, prinášajúci najnovšie snímky z regiónu, vytvorené mladými ľuďmi do 35 rokov. Festival chce pomôcť zatiaľ neznámym mladým filmárom predstaviť svoju prácu širšej verejnosti, získať spätnú väzbu a vybudovať si sieť medzinárodných kontaktov. Našim cieľom je aj napomôcť vytvoreniu regionálneho publika krátkych filmov a to rovnako aj v online prostredí pomocou špecializovanej platformy.

Filmy do súťaže Visegrad Shorts on Tour môžu prihlasovať iba štátni príslušníci Maďarska, Slovenska, Českej republiky a Poľska. Účastníci môžu do súťaže prihlásiť aj viac ako jeden film. Prihlásené filmy by mali byť vyrobené v roku 2009 alebo neskôr, s anglickými titulkami a ich dĺžka by nemala presiahnuť 20 minút. Súťažiaci súhlasia s premietaním svojich filmov vo všetkých štyroch krajinách a s ich zverejnením online na Daazo.com v neurčenom časovom rozpätí po ukončení premietania v krajinách Višegrádu.

Verejné projekcie projektu Visegrad Shorts on Tour sa uskutočnia 12. – 18. apríla v Krakove, Prahe, Bratislave a Budapešti. Šesť vybraných režisérov bude prezentovať svoje filmy osobne v každom zúčastnenom štáte. Víťazi Visegrad Short Film Award a Audience Award budú vyhlásení počas záverečnej projekcie v Budapešti. Daazo.com udelí tri ocenenia: 1000 EUR Visegrad Shortfilm Award, cenu online súťaže a cenu publika.

Uzávierka prihlášok je 23. marca 2012. Proces prihlasovania prebieha v dvoch krokoch. Najprv musíte svoj film nahrať na videoportál Daazo.com (určený je výhradne pre krátke filmy) a následne vyplniť prihlášku, v ktorej uvediete aj url adresu (link) vášho filmu na Daazo.com. Podrobnosti v pravidlách.

Prihlášku nájdete na:
http://daazo.com/static/v4shorts_entryform

Pravidlá festivalu (v angličtine) si môžete prečítať tu:
http://daazo.com/static/v4shorts_regulations

Visegrad Shorts on Tour je projekt realizovaný v spolupráci s Višegrádskym fondom, Kino Praha, OZ Publikum.sk a Krakow Film Foundation.

Daazo.com je podporované programom Media EÚ.