V termíne od 12. do 14. júna sa v Košiciach uskutoční trojdňový seminár určený mladým filmovým profesionálom. Organizujú ho Košice 2013 v rámci projektu Creative Industry Toolkit zameraného na podporu kreatívneho priemyslu. Podujatie vzniklo s podporou Ministerstva Kultúry Slovenskej Republiky.

Podujatie má za úlohou pripraviť perspektívnych študentov a absolventov filmových škôl na prienik za hranice. Na jednej strane so svojou tvorbou a aj ako osoba filmár – vzhľadom na vzdelávacie aktivity, vývoj nových projektov, nadväzovanie medzinárodnej spolupráce a podobobne. Program je rozdelený do troch častí: prednášky domácich i zahraničných odborníkov, networking a stretnutia so zahraničnými tvorcami na medzinárodnom festivale, ktorý sa v Košiciach koná v rovnakej dobe.

Networkingové aktivity majú primárne slúžiť na prekonanie bariér, ktoré často krát sú medzi študentmi a absolventmi jednotlivých škôl na Slovensku. Účastníci budú mať priestor prezentovať svoje doterajšie a plánované aktivity v oblasti filmovej tvorby a filmového priemyslu, vymienať si skúsenosti a názory. Cieľom je zapojiť rôzne typy účastníkov – dokumentaristov, režisérov, producentov a aj tých, ktorí sa chcú orientovať na oblasť filmového marketingu a distribúcie.

Nebudú vyberané žiadne účastnícke poplatky. Práve naopak, zabezpečíme vám dopravu aj ubytovanie. Seminár je tak určený pre 15 účastníkov mimo Košíc. Pre domácich budú k dispozícii ďalšie miesta. Podrobný program vám bude neskôr doručený emailom, resp. ho nájdete na webe http://www.creativeindustry.sk.

Je potrebné sa do 7. júna zaregistrovať cez elektronický formulár:https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEg1T1p6b0JpdnBHem9ScTY0M0x0dEE6MQ

Odbornými lektormi na podujatí sú:

Rastislav Zábojník
Pôvodne študoval psychológiu na Southern Arkansas University. Neskôr vyštudoval Filmovú a televíznu fakultu VŠMU odbor: Filmová a televízna produkcia, manažment a marketing. V súčastnosti dokončuje doktorandské štúdium na Fakulte managementu UK v Bratislave. Aktívne pôsobí ako pedagóg a vedúci Kabinetu mediálneho umenia a manažmentu na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. V praxi sa venuje predovšetkým manažmentu kvality vzdelávania, manažérskej komunikácii a konzultačným službám v oblasti filmového a mediálneho manažmentu.

Prednášať bude o komunikácii vo filmovom priemysle, o tom ako sa pripraviť na medzinárodné fóra, pitching podujatia a podobne.

Ivan Hronec
Pracoval ako programový konzultant a projektový koordinátor pre CME. Neskôr stál pri zrode distribučnej spoločnosti SPI International, pre ktorú rozbehol aj filmový kanál FilmBox. Po osamostatnení sa založil vlastnú spoločnosť Film Europe, ktorá popri kinodistribúcii prevádzkuje trojicu česko-slovenských kanálov Kino CS, Doku CS a Musica CS. Koncom minulého roku spustil svoj najnovší projekt, platenú televíziu Film Europe Channel, ktorá sa má ako jediná na svete venovať výlučne vysielaniu európskej kinematografie. Pôsobí aj ako koproducent pre viaceré slovenské a české projekty.

Prednášať bude o fungovaní filmového trhu v Strednej Európe a najmä o svojich skúsenostiach filmového nákupcu, o nárokoch na audiovizuálne diela pri ich nasadzovaní do vysielania televízií a distribúcie.

Petr Vítek
Je spoluvlastníkom pražských artových kín Aero a Svetozor. Na ich základe vznikla aj filmová distribučná spoločnosť pre nezávislú tvorbu Aerofilms. V súčasnosti sa venuje hlavne téme digitalizácie kín.

Porozpráva nám o špecifikách české trhu a o českom divákovi. Skúsime sa dopracovať k odpovedi prečo sa slovenskému filmu v Českej republike nedarí. Neobídeme ani veľmi aktuálnu tému digitalizácie.

Zoltán Aprily
Pôvodne vyštudovaný filmový historik. Po škole pracoval pre viaceré maďarské i zahraničné produkcie ako asistent réžie a produkcie. Založil Daazo.com, čo je najväčší portál venovaný výlučne európskym krátkym filmom. Vydáva aj časopis World of Shorts. Venuje sa propagácii krátkych filmov na medzinárodných festivaloch. Pokúša sa rozbehnúť agentúru na propagáciu a predaj maďarských krátkych filmov.

Prednášať bude o súčasnej situácii v Európe, o programoch a možnostiach, ktoré mladí filmári majú pre svoj profesionálny rozvoj, o filmových festivaloch a uplatení krátkometrážnej tvorby.