Organizátori 21.ročníka medzinárodného festivalu IstroCON 2008 vyhlasujú súťaž o Poviedku IstroCONu 2008.

Poviedky by nemali byť publikované alebo už raz prihlásené do inej súťaže.

Podmienky súťaže sú nasledovné:
Súťaží sa v 3 samostatných kategóriách: Scifi, Fantasy a Horor, pričom každá kategória má určenú vlastnú tému. Súťažiaci sa môžu zapojiť do ľubovoľného počtu kategórií.

1.Kategória: Fantasy – Téma poviedky: Lov na draka
2.Kategória: Scifi – Téma poviedky: Vesmírni upíri
3.Kategória: Horor – Téma poviedky: Temnota

Jazyk: Slovenský alebo Český jazyk
Rozsah: Do 15 strán
Porota: Dagma Mehešová, Miloš Ferko, Martin Králik, Bohumil Stožický
Dátum uzávierky: 15. august 2008
Cena: 1000,-SK pre víťaza plus vecné ceny pre prvé 3 miesta v danej katégóríí. Víťazné poviedky budú uverejnené v zborníku Comics Salón 2008.

Prihláška: Každý účastník musí vyplniť a odoslať poštou prihlášku (nachádza sa na www.istrocon.sk) s poviedkou v 4 kópiách na našu adresu.

Svoje poviedky s prihláškou posielajte na adresu:
OZ AnimeCrew
Mánesovo nám. 6
85101 Bratislava

Máte otázky?: kontaktujte win@animecrew.org