Už po ôsmykrát bude mať Slovensko v Cannes zastúpenie na medzinárodnom filmovom trhu Marché du Film, po štvrtýkrát v tandeme s Českou republikou. Spoločný pavilón bude slúžiť ako miesto pre zahraničných záujemcov o informácie o slovenskej audiovízii, ale aj ako priestor pre slovenských zástupcov na prezentáciu svojej tvorby a činnosti. V pavilóne sa budú prezentovať aktuálne i pripravované slovenské filmy, ale aj propagačný materiál Slovak Films 09 – 11, aktualizovaný pre MFF Cannes, i katalóg Nové slovenské filmy (Upcoming Slovak Films) 2011 – 2012. Svoj priestor na prezentáciu dostane tradične aj Správa o stave slovenskej audiovízie v roku 2010, ktorú každoročne v anglickom jazyku pre MFF v Cannes vydáva kancelária MEDIA Desk Slovensko.

Tento rok sa na MFF Cannes akreditovalo veľa hostí zo Slovenska: tvorivý tím filmu Cagey Tigers, programoví pracovníci slovenských filmových festivalov, filmoví producenti, tvorcovia. Stánok slovenskej kinematografie bude slúžiť aj pre nich ako miesto stretnutí pre nadviazanie medzinárodnej spolupráce.