Na festivale DOCsk 2011 budú môcť diváci stretnúť českého dokumentaristu Jana Gogolu ml., ktorý je pôvodcom tézy „Smrť dokumentárnemu filmu“ a teda aj hesla festivalu. V Košiciach sa zdrží počas celého trvania festivalu od 13.-16.4.2011 a predstaví okrem spomínanej tézy aj svoje diela a unikátny pohľad na svet reality vo filme.

Český filmár v pozícii dramaturga ovplyvnil mnoho dominantných slovenských dokumentárnych diel, ako napríklad: 66 sezón, Ako sa varia dejiny Petra Kerekesa, alebo Iné Svety Marka Škopa. Jan Gogola ml. je absolventom pražskej FAMU, kde vyštudoval dokumentárnu tvorbu. Sám seba však za dokumentaristu nepovažuje a to isté platí aj o jeho filmoch. Jeho nevšedné vnímanie dokumentárneho filmu budú môcť návštevníci vidieť a počuť na projekciách filmov: Mám ráda nudný život ( víťazný film suťaže Česká radost na festivale MFDF Jihlava 2009 ), Nonstop, najnovšieho počinu Hranice po našimu, ale aj na autorskej prednáške.

Na otázku ako vníma DOCsk 2011 Jan Gogola odpovedal:

„Každý festival je filmem svého druhu. Jednotlivé filmy programu jsoujako záběry. Dramaturgii košického festivalu dokumentárních filmů vnimámjako dokumentární film o tom, že dokumentární film neexistuje. Realitutotiž nelze zachytit podobně jako vodu. O tom se ostatně můžemepřesvědćit i třeba díky světovému filmu košického rodáka Petera Kerekese66 sezón, ve kterém se historie 20. století vysvlečená do plavek koupe vodkryté košicke plovárně. Teším se na to, že košický festival budepodobně otevřený jako košický bazén a lidé koupající se v Kerekesověfilmu.“

DOCsk 2011 – festival dokumentárnych filmov sa uskutoční 13.-16.4.2011 v priestoroch Historickej radnice a kina Biograf v Košiciach. Ide o druhý ročník festivalu, ktorý ako jediný na Slovensku venuje všetok svoj priestor dokumentárnemu filmu.

Trailer na film Mám ráda nudný život.