Séria podujatí Slovak Short Cinema, ktorej cieľom je propagovať slovenské krátke filmy a ich autorov v zahraničí, sa po Českej republike, Poľsku a Rakúsku dostáva aj do Srbska. A práve v Srbsku bude týchto podujatí najviac, až štyri – v Niši, Belehrade, Novom Sade a na záver aj v Báčkom Petrovci.

Diváci budú môcť vidieť päť najlepších krátkych filmov zo Slovenska za posledných niekoľko rokov. Ide o tituly, ktoré zaujali na prestížnych zahraničných festivaloch, ale zároveň dokázali upútať aj divákov. Program prinesie mix hraných, dokumentárnych a animovaných filmov.

V programe Slovak Short Cinema uvidíte:

Homo Ciris (mocumentary, 23 min., 2013, r. Jana Mináriková)
Výstava (komédia, Andrej Kolenčík a Peter Begányi, 35 min, 2013)
Kino Svet (dokumentárny, Marek Janičík, 28 min, 2012)
Posledný autobus (animovaný, Martin Snopek a Ivana Laučíková, 16 min, 2010)
Dust and Glitter (animovaný, Michaela Čopíková, 11 min, 2012)

Homo Ciris prináša vtipný príbeh nakrútený dokumentárnym štýlom. Hovorí o mužovi, ktorý sa rozhodol stať rybou. Výstava je komédia o zamestnancoch upadajúceho múzea v malom meste, ktorí sa svojským spôsobom vyrovnávajú z jeho blížiacim sa zatvorením. Dokument Kino Svet sa venuje koncu klasických kín. Na udalosti sa pozerá cez príbehy zamestnancov malého kina v dedinke Očová, najmä cez osobu premietača, ktorého celý život bol spätý s kinom. Animovaný film Posledný autobus je zrejme najúspešnejším slovenským krátkym filmom vôbec. Nakrúcaný so živými hercami cez príbeh zvieratiek utekajúcich z lesa pred poľovníkmi sprítomňuje mnohé udalosti ľudských dejín. Dust and Glitter klasickou plôškovou animáciou v modernom duchu nazerá na prekvapivo podobné životné osudy bezdomovca a mladej ženy vo veľkomeste.

Termíny a miesta konania jednotlivých podujatí:

15. október – Niški kulturni centar, Niš
16. október – Dom kulture Studentski grad, Beograd
17. október – Kulturni centar Novog Sada, Novi Sad
18. október – Slovačko vojvođansko pozorište, Bački Petrovac

Podrobnosti nájdete na webových stránkach jednotlivých kultúrnych centier. Projekt organizuje občianske združene Publikum.sk s finančnou podporou Audiovizuálneho fondu.