StrážcoviaDo redakcie nám nedávno prišiel email so zaujímavou informáciou viažúcou sa k filmu Strážcovia (Watchmen), ktorý aktuálne môžete vidieť v kinách. Rozhodli sme sa podstatné časti emailu priamo uverejiť.

Rolu Silhouette – Ursula Zandt hrá slovenka, Apollonia Vanova, ktorá emigrovala zo Slovenska s rodičmi do Kanady za minulého režimu. Prešla rôznymi životnými skúškami, až sa nakoniec usadila vo Vancouveri. Zatiaľ sa objavila v niekoľkých menších úlohách v asi 20ich filmoch, či už pre kino alebo TV. Úspešne sa však venuje okrem iného aj opernému spevu a viacerým umeleckým činnostiam.

Vo filme sa objavuje v asi 5-6 scénach ako jedna zo superhrdinov 40tych rokov. Jej postava sa však stala obeťou svojho nemorálneho života, ktorý by mohol negatívne pôsobiť na vnímanie Superhrdinov 40-tych rokov. Objavuje sa len vo „flash-back“ scénach.

1. Fotenie „Minutemen 1940“ – stojí na ľavej strane
2. „Minutemen“ zhromažďený okolo stola – sedí na ľavej strane s milenkou na kolenách
3. Pri oslavách konca vony na Times Square pobozká svoju milenku
4. Zavraždená spolu s milenkou ležiaca na posteli s nápisom nad posteľou „Lesbian Whores“
5. Spoločne zhromaždený spolok „Minutemen“ v izbe a následné opustenie
6. Zobrazená na fotke v danej izbe medzi ostatnými superhrdinami – po pravej strane americkej zástavy a na spoločnej fotke „Minutemen“ ktorá sa objavuje priebežne vo filme.

My len dopĺňame, že sa objavila aj napríklad v u nás známych seriáloch Stargate, Andromeda, či Krajné medze.

Informácie poskytol: Ing. Karol Kapitán