Slovenský animovaný film, to nie je len Viktor Kubal. Aj toto sa budú môcť dozvedieť návštevníci významného medzinárodného festivalu animovaného filmu Animateka v Ľubľane. Po vlaňajšom ocenení slovenského filmu Martina Snopka a Ivany Laučíkovej Posledný autobus i krátkej snímky Kto je tam? Vandy Raýmanovej na tomto festivale, sa jeho organizátori rozhodli do programu aktuálneho deviateho ročníka zaradiť Fokus zameraný na slovenský animovaný film. Festival sa začína dnes 3. decembra a potrvá do nedele 9. decembra 2012.

Fokus na slovenský animovaný film ponúkne prierez slovenskou animovanou tvorbou od jej prvých úspešných snímok až po súčasné animované diela, oceňované na prestížnych medzinárodných filmových festivaloch. Animateka v Ľubľane patrí práve k takýmto podujatiam, preto je aj pre náš animovaný film úspechom prezentovať sa v jej programe. Na veľkom plátne sa z 35 mm kópií premietne až 26 titulov. Najrozsiahlejšie zastúpenie má práve tvorba Viktora Kubala, nestora slovenskej animovanej tvorby, v ktorej výbere je okrem jeho krátkych filmov aj prvý celovečerný slovenský animovaný film Zbojník Jurko, ktorý nakrútil v roku 1976. Okrem Kubalovej tvorby festival predstaví aj ďalšie naše staršie animované diela.

Do výberu najnovšej tvorby sú na Animateke zaradené naše najoceňovanejšie animované snímky súčasnosti. Nechýba medzi nimi vlaňajší víťaz Animateky, Posledný autobus Martina Snopka a Ivany Laučíkovej, ale ani diela ich generačných súputníkov, a to Kamene Kataríny Kerekesovej, Štyri Ivany Šebestovej, Fat Fatal Michaely Čopíkovej a Viliam Veroniky Obertovej. Premietať sa bude aj animovaný film V kocke Michala Strussa, ktorý bol v roku 2000 ako prvý slovenský animovaný film nominovaný na študentského Oscara.

V rámci špeciálneho programu festivalu sa v samostatnom bloku predstaví aktuálna tvorba študentov Ateliéru animovanej tvorby bratislavskej VŠMU.

Fokus na slovenský film na 9. MF animovaného filmu Animateka Ľubľana 2012:

Zem (1966) r. Viktor Kubal
Postup (1968), r. Viktor Kubal
Šach (1973), r. Viktor Kubal
Zbojník Jurko (1976), r. Viktor Kubal
Rebrík (1978), r. Viktor Kubal
Idol (1989), r. Viktor Kubal

Oko (1968), r. Juraj Bindzár
Socha (1970), r. Jaroslava Havettová
Kým sa ucho neodbije (1971), r. Jaroslava Havettová
Varila myšička kašičku (1974), r. Vladimír Herold
Obor a kamenár (1978), r. Blanka Šperková
Kontakty (1980), r. Jaroslava Havettová
Totem (1981), r Vladimír Pikalík, Ivan Popovič
Zástupy (1981), r. Helena Slavíková-Rabarová
Do pivnice (1983), r. Jan Švankmajer
Dáždnik (1984), r. Ondrej Slivka
Kikirikí (1985), r. František Jurišič
Mesto na Dunaji (1985), r. Rudolf Urc
Údel (1988), r. Jaroslava Havettová
Celina (1989), r. Ondrej Slivka

V kocke (1999), r. Michal Struss
Fat Fatal (2005), r. Michaela Čopíková
Štyri (2007), r. Ivana Šebestová
Viliam (2009), r. Veronika Obertová
Kamene (2010), r. Katarína Kerekesová
Posledný autobus (2011), r. Martin Snopek, Ivana Laučíková

Z tvorby Ateliéru animovanej tvorby VŠMU:
Alfonzova mucha, Peter Budinský
Blue Red, Daniela Krajčová
Cornfake, Peter Skala
Drum’n‘Bass, Mária Oľhová
Frankenhand, Andrej Gregorčok
Láska na prvý pohľad, Veronika Kocourková
Premeny, Lenka Pšenčíková
O ponožkách a láske, Michaela Čopíková
Pár Milimetrov pod koreňom, Michal Haruštiak
Sucho, Filip Janega

So súhlasom SFÚ prevzaté z AIC.sk. Správa bola krátená.