Festival študentských filmov Áčko 2009
13.ročník festivalu študentských filmov Áčko 2009, ktorý sa koná v dňoch 15. – 18.október.2009, tento rok pripraví veľkolepý sviatok filmovej študentskej tvorby v znamení humoru.

Organizátor
Organizátormi festivalu je Filmová a televízna fakulta VŠMU, a jej organizáciu zabezpečujú študenti 3. ročníka katedry Produkcie a distribúcie filmového umenia a multimédií, ktorí majú túto činnosť ako náplň predmetu „realizácia filmového festivalu“. To všetko sa však deje s obrovskou asistenciu študentov ostatných katedier a ateliérov, ako aj s pomocou pedagógov.

Prezentácia študentskej tvorby
Základnou myšlienkou festivalu je vytvoriť priestor pre spoločnú prezentáciu audiovizuálnych diel stredných a vysokých škôl na území Slovenska. Festivalu sa zúčastní Filmová a televízna fakulta Vysokej školy múzických umení (BA), Súkromná stredná priemyselná škola animovanej tvorby (BA), Súkromná stredná umelecká škola filmová (KE), Fakulta umenia Technickej univerzity (KE), Fakulta dramatických umení Akadémie umení (BB) a Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda (TT). Všetky prihlásené filmy sú zaradené do súťažnej programovej sekcie rozdelenej do troch kategórií: hraná tvorba, dokumentárna tvorba, animovaná tvorba/ videoart. V každej kategórii bude o štyri najlepšie snímky hlasovať skupina troch porotcov, ktoré budú nominované pre hlavnú porotu. Hlavná porota rozhodne o udelení cien Grand Prix (najlepší film festivalu, najlepšia kamera) ,o víťazoch v jednotlivých kategóriách, ako aj cenách Literárneho fondu.

Okrem študentskej tvorby našich škôl sme počas festivalu pripravili prezentáciu dvoch zahraničných filmových škôl. Fínska filmová škola z Helsínk (University of Art and Design Helsinki) predstaví kolekciu najlepších filmov za posledné roky. Škandinávsky film sa už takmer celé storočie vyznačuje špecifickým spôsobom rozprávania a budovania príbehu a mnohé filmy i keď skryté pred celosvetovou distribúciou slávia veľké úspechy na klubovej scéne. Česká FAMU vďaka úspechom jej absolventom naberá každým rokom na väčšej reputácii, preto radi opäť privítame ich najlepšie práce. Po každej projekcii bude otvorená diskusia so zástupcami študentov jednotlivých zahraničných škôl.

Na tohtoročný festival prihlásili študenti 106 krátkych filmov. Filmy budú počas troch festivalových dní rozdelené do blokov, pričom celkový premietací čas bude vyše 9 hodín. Popri tom sa zároveň odprezentujú jednotlivé zahraničné školy a v dvoch blokoch ponúkneme vyše dvadsať cudzojazyčných študentských filmov.

Aktivizovanie študentskej tvorby
Počas festivalu je pre študentov stredných škôl pripravený štvordňový „Roztoč to!“ workshop. Cieľom workshopu je získanie praktických poznatkov pri tvorbe krátkeho audiovizuálneho diela. Študenti tak dostanú príležitosť vyskúšať si celý proces vzniku filmu za odbornej a neformálnej asistencie študentov a pedagógov FTF VŠMU. Finálne diela budú prezentované v nedeľu pred slávnostným odovzdávaním cien. Tieto filmy budú tiež sprístupnené na stránke www.ackofestival.sk.

Okrem workshopu „Roztoč to!“ je pre všetkých študentov pripravený workshop RED ONE. Návštevníci festivalu tu dostanú možnosť nielen zoznámiť sa, ale i pracovať s možnosťami najlepšej digitálnej kamery na slovenskom trhu – kamera RED ONE.

13.ročník festivalu je úzko spojený s témou digitalizácie filmu. Aj preto popri predstavení digitálnej kamery ponúkne prezentácie nových technológií na úrovni postprodukcie – možnosti prepisu na 35 mm film; či distribúcie – digitálne kino 2K.

Ako na vlastný film zohnať peniaze nám prezradia zástupcovia nového Slovenského audiovizuálneho fondu.

Ako hlavný hosť prijal pozvanie na tohtoročný festival Áčko jeden z našich najúspešnejších televíznych tvorcov – Andy Kraus. Slovenskému divákovi vstúpil do povedomia turbulentnou šou Uragán, aby neskôr vytvoril najúspešnejší slovenský sitcom Susedia. V súčasnosti patrí medzi najvyťaženejších tvorcov slovenskej televíznej scény, keďže sa podieľa sa viacerých projektov ako Kutil s.r.o., Panelák, Keby bolo keby.

Nadviazanie komunikácie so širokou verejnosťou
Festival Áčko si nedáva za cieľ len prezentovať študentskú tvorbu a podporovať vznik nových školských projektov . Skôr ako prilákať ľudí na festival, sa snaží vytvoriť fungujúce distribučné cesty, ktoré ostanú funkčné aj po festivale a umožnia študentom prezentovať svoje diela verejnosti. Ako komunikačný nástroj využívame hlavne internetovú stránku festivalu www.ackofestival.sk a komunitné stránky ako facebook, vďaka ktorým ostanú prívrženci festivalu vždy čerstvo informovaný prostredníctvo textových správ, fotiek alebo videopríspevkov. Cieľom internetovej kampane je pravidelne informovať študentov a širokú verejnosť o pripravovanom programe festivalu , počas festivalu o aktuálnych udalostiach a po festivale naďalej pokračovať v poskytovaní najnovších správ a zaujímavostí z prostredia študentskej tvorby.

DVD
Tento rok je pre návštevníkov festivalu pripravený aj špeciálny darček. DVD, ktoré obsahuje výborné víťazné filmy minulého roka, výtvory mladých umelcov v rámci OrangeWorkshopu, a mnoho ďalších bonusov, dostane každý, kto sa na festival akredituje. DVD budeme slávnostne krstiť na otváracom ceremoniály.

Priestory festivalu
Tento sviatok študentskej tvorby sa bude tohto roku odohrávať výhradne v priestoroch Filmovej a televíznej fakulty ak aj Hudobne a tanečnej fakulty VŠMU pri zastávke Zochova. Výhradne, s výhradným povolením otvoriť návštevníkom festivalu kinosály, ateliér, strižne, bufety, so zámerom čo najintenzívnejšie koncentrovať tvorivú atmosféru účinkov Áčka pod jednou strechou a preto aj bohatý program:

 • v piatok kocerty: Para, Billy Barman, Sako, Talkshow.
 • v sobotu: divadelné predstavenie Ria Kotibal: Žena cez palubu; nominované na cenu DOSKY ako objav roka 2009.
 • viac ako sto krátkych filmov so šiestich slovenských škôl
 • cca dvadsať krátkych filmov a panelové diskusie z dvoch zahraničných škôl
 • prednášky a diskusie ohľadom digitalizácie v rôznych procesoch
 • štvordňový „Roztoč to“ WORKSHOP v znamení „Študenti študentom“
 • výstavy fotiek študentov kamery.

  A CELÝ FESTIVAL JE SAMOZREJME ZADARMO!!!

  www.ackofestival.sk.