2. Medzinárodný festival študentských filmov Early Melons, 11.-14. marec 2009 – Bratislava

Festival študentských filmov Early Melons chce publiku priniesť to najzaujímavejšie, čo za posledný rok vzniklo vo sfére európskej študentskej filmovej tvorby. Hlavnou sekciou festivalu je medzinárodná súťaž, v ktorej sa stretnú slovenské filmy so zahraničnou študentskou produkciou. Early Melons chce dostať študentskú tvorbu k divákom. Čakáme aj na váš film!

Festivalu sa môže zúčastniť každý tvorca, ktorý bol v čase vznikusvojho filmu študentom. Prihlásené filmy nesmú byť staršieho dáta nežjanuár 2008. Filmy musia mať anglické titulky, resp. anglický dabing.Festival akceptuje filmy v premietacom formáte 35 mm, 16 mm, Betacam,Digital Beta, DV, Mini DV, DVD.

Prihláška je k dispozícii na stiahnutie na www.earlymelons.com. Vyplnenú elektronickú prihlášku zašlite na entry@earlymelons.com a podpísanú v tlačenej forme spolu s prezentačnou kópiou filmu na DVD, fotografiou autora, fotografiou filmu a prípadným prezentačným materiálom poštou na adresu:

EARLY MELONS
INTERNATIONAL STUDENT FILM FESTIVAL
P.O.BOX 370
814 99
Bratislava 1
Slovenská republika

Deadline pre posielanie prihlášok a filmov je 30. november 2008.

Prihlášky poslané po tomto dátume nebudú akceptované. Festival sivyhradzuje právo výberu a zaradenia jednotlivých filmov do súťaže,alebo ďalších nesúťažných sekcií. Prihlásenie filmu na festival jepovažované za súhlas s podmienkami uvedenými vo festivalovom štatúte,ktorý je k dispozícii na www.earlymelons.com. V prípade akýchkoľvek otázok a nejasností nás kontaktuje na info@earlymelons.com, alebo na tel. čísle + 421 907 655 146.