Bratislava, mesto uprostred prírody. @ RTVS

Hlavné mesto Bratislava a Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) vás všetkých srdečne pozývajú na bezplatné premietanie filmu „Bratislava, mesto uprostred prírody“, ktoré bude spojené s diskusiou na tému: Zeleň v správe mesta a ochranárske aktivity v Bratislave. Film vznikol z iniciatívy BROZ v spolupráci s RTVS.

„Stále je čo obdivovať a dúfame, že aj bude, ak si zachováme fragmenty prírody. V súčasnosti si príroda v okolí Bratislavy pýta našu pomoc a v tomto dokumente poukážeme aj na niektoré  riešenia,“ uviedol na otázku, čím bol pri tvorbe filmu inšpirovaný, režisér Branislav Molnár.

Po takmer hodinovom dokumente s exkluzívnymi časozbernými zábermi bude nasledovať voľná diskusia týkajúca sa stavu zelene v správe mesta s dlhoročným ochrancom prírody a zároveň splnomocnencom primátora pre zeleň a životné prostredie Andrejom Kovarikom.

Ako na margo filmu poznamenal A. Kovarik: „Film ukazuje, ako si z prírody stále ukrajujeme, ale zároveň aj na to, ako po nej voláme. A to nielen ľudia, ale hlavne tu žijúce rastliny a živočíchy. Potrebujeme ich chrániť!“

Na otázky ohľadom ochranárskych aktivít v Bratislave a jej okolí bude okrem splnomocnenca pre zeleň v Bratislave odpovedať aj členka BROZ Andrea Froncová.

Premietanie filmu:
Kedy? Vo štvrtok 16. mája o 18:00 h
Kde? Primaciálny palác (Primaciálne námestie 1), Justiho sieň na prízemí paláca (oproti vrátnici)
VSTUP ZDARMA