Ministerstvo kultúry SR sa pred časom rozhodlo zaviesť novú formu podpory príchodu zahraničných filmových produkcií na Slovensko. Zákon, ktorý to celé umožní, vstúpil začiatkom roka do platnosti. Stále však nie je známy dostatok podrobností, aby sa dala táto snaha vyhodnotiť.

Novela zákona o Audiovizuálnom fonde umožňuje domácim i zahraničným produkciám získať dotáciu vo výške 20% oprávnených nákladov vynaložených na území Slovenskej republiky. Po splnení podmienok, ktoré ešte neboli v plnom rozsahu zverejnené, bude nárok na túto dotáciu automatický. Detaily budú známe až po zverejnení vyhlášky, ktorú ministerstvo musí ešte odkonzultovať s Európskou komisiou, keďže ide o formu štátnej pomoci.

V pôvodnom návrhu sa počítalo s tým, že minimálna výška na Slovensku preinvestovaných prostriedkov bude 2 milióny EUR. To by prakticky pripravilo o možnosť žiadať túto dotáciu slovenských filmárov. Nakoniec toto ustanovenie zo zákona vypadlo, ale je pravdepodobné, že sa tomu bude venovať už spomínaná vyhláška.

Ministerstvo kultúry SR si od tejto novinky sľubuje nárast investícii do filmového priemyslu a vytvorenie nových pracovných miest. Zahraničné produkcie, ak sa ich naozaj podarí pritiahnuť, by mohli priniesť aj množstvo skúseností.