© Festival Azyl 2019

Aj vďaka Festivalu AZYL – medzinárodnému online festivalu minútových a päťminútových filmov a videoklipov – dostávajú začínajúci filmári aj profesionáli priestor na to, aby odprezentovali svoju filmársku tvorbu. Prihlasovanie do jednotlivých súťažných kategórií je sprístupnené už iba do 13. mája 2019. Prihlasovací formulár záujemcovia nájdu na webovej stránke www.festival.azyl.sk.

Viliam Štrelinger (organizátor festivalu AZYL) hovorí, ako sa menila kvalita prihlásených filmov počas rokov existencie Festivalu AZYL: „Festival začínal v roku 2006, technológia nakrúcania bola v tej dobe na úplne inej úrovni ako teraz. Keď sa na to pozrieme komplexne, z celosvetového pohľadu boli práve roky 2006/2007 kľúčové pre vývoj krátkeho filmu, ale aj filmu ako takého. Prišli na trh kompaktné zrkadlovky, ktoré mali filmový „look“, v nasledujúcich rokoch videokamery, a to sa odzrkadlilo aj na úrovni filmov nielen Festivalu AZYL.“

Festival AZYL je predovšetkým online festival. Dopĺňajú ho však putovné prehliadky na Grape festivale alebo v Novej Cvernovke. Organizátorom z AZYL Production sa tento rok podarilo nadviazať spoluprácu s Febiofestom a festivalom Pohoda, kde diváci budú mať možnosť pozrieť si tiež to najlepšie z Festivalu AZYL z aktuálneho ročníka – Best of AZYL 2019. V pláne je ďalšie rozširovanie spoluprác s partnermi a následne zorganizovanie podobných putovných prehliadok. Ďalšou novinkou je rozbehnutie Workshopov AZYL, ktoré svojou formou nadväzujú na Festival. Počas piatich dní na nich študenti vytvoria minútové filmy na tému „reklama na festival“. Pre aktuálne info sa oplatí sledovať Facebook stránku Festival AZYL, diváci si zasa na webe www.festival.azyl.sk môžu pozrieť pravidelne pribúdajúce krátke filmy v nesúťažnej sekci.

Má ešte zmysel zapájať sa so svojou tvorbou? Hovorí Viliam Štrelinger: „Je to možné stihnúť, pri takýchto krátkych formátoch stačí mať „len” dobrý nápad a video je natočené za chvíľku. Zatiaľ nechcem hodnotiť doteraz prihlásené filmy tohto ročníka, nechávam si to až na čas po uzatvorení prihlasovania.“

Pre tvorcov, ktorí sa rozhodnú zapojiť do súťaže, je tu motivácia práve v tom, že ich filmy sa dostanú k širšiemu publiku: „10 najlepších filmov z každej súťažnej sekcie – Best of AZYL 2019 z tohto roka bude mať premiéru nielen na Art Film Feste, ale aj v krajinách V4 (Slovensko, Česko, Maďarsko, Poľsko), na spomínaných festivaloch, po viacerých slovenských mestách, v kultúrnych inštitúciách a podobne,“ hovorí Viliam Štrelinger.

Medzinárodný Festival AZYL je jedno z mála podujatí, ktoré sa zameriava práve na krátkometrážne filmy. Festival je zároveň žánrovo pestrý, medzi prihlásenými prácami sa objavujú nielen hrané filmy, ale aj experimentálna alebo animovaná tvorba. Súťažiť sa bude tradične v troch kategóriách – minútové filmy, päťminútové filmy a videoklipy. O víťazoch rozhodne odborná porota z krajín V4, ktorú za Slovensko zastúpi režisér filmu Kandidát a pripravovaného filmu Amnestie, Jonáš Karásek a scenáristka a dramaturgička Zuzana Gindl-Tatárová. Nesúťažná kategória bude slúžiť tak ako v minulých rokoch pre filmové diela, ktoré nesplnia časový limit, ale autori sa rozhodnú prezentovať ich pred širokou laickou i odbornou verejnosťou alebo pre filmy, ktoré zaujmú porotu, no nedostanú sa do výberu Best of AZYL.

Festival AZYL aj tento rok spolupracuje s medzinárodným filmovým festivalom Art Film Fest Košice 2019 (14. – 22. jún 2019), návštevníci si tu budú môcť pozrieť to najlepšie z minulého ročníka 2018 a tiež čerstvých 30 najlepších filmov z tohto ročníka. Následne prebehne vyhlásenie víťazov jednotlivých kategórií aktuálneho ročníka 2019. Tento ročník Festivalu AZYL sa koná aj vďaka finančnej podpore Audiovizuálneho fondu a Medzinárodného vyšehradského fondu.

Prihlasovanie filmov a videoklipov do jednotlivých kategórií Festivalu AZYL 2019 je spustené a autori, ktorí sa zapoja, môžu súťažiť aj o hodnotné ceny. Hlavnou cenou pre víťaza v kategórii videoklipov bude 20 postprodukčných hodín pre svoje projekty v štúdiu HomeMedia Production. Kategória 1 a 5 minútových filmov bude ocenená 500 eurovou poukážkou na nákup techniky v sieti iStores.

LINKY
Web
Facebook
Instagram