© ASK © ASK

Asociácia slovenských kameramanov (ASK) má novú prezidentku, je ňou kameramanka Lucia Zavarčíková, ktorá vo funkcii strieda Lukáša Terena. V histórii asociácie je to prvýkrát, čo v jej čele stojí žena. Lucia Zavarčíková pochádza z Bratislavy, no kameru vyštudovala v San Franciscu a Los Angeles. Najbližšie sa predstaví svojou masterclass, ktorú ASK avizuje v rámci programu Art Film Festu v Košiciach. Jednou zo základných priorít asociácie zostáva v posilňovaní komunity kameramanov/kameramaniek a filmárov/filmárok na Slovensku.

Do 5-členného prezídia kandidovalo 11 členov/členiek asociácie. Jednotne vo svojich prí-hovoroch upriamili pozornosť na dôležitosť budovania komunity kamerama-nov/kameramaniek a filmárov/filmárok na Slovensku, vzájomnú spoluprácu, či výmenu pro-fesionálnych a osobných skúseností.

Okrem dvoch doterajších členov prezídia Lukáša Terena, ASK a Nora Hudeca, ASK, ktorí opäť získali podporu, si členovia zvolili aj Luciu Zavarčíkovú, ASK, Radku Šisulákovú, ASK a Nicka Kollára, ASK. Asociácia má aktuálne vyše 50 členov/členiek.

Nové prezídium ASK vyjadrilo chuť pokračovať v rozbehnutých projektoch, ako sú ASK Mas-terclassy či Industry Day, no zároveň chce podporovať a upevňovať kameramanskú komunitu pravidelnými stretnutiami. Tento rok pripravuje jubilejný 10. ročník odovzdávania kamera-manských ocenení – Kamera 2023. V rámci tohoto eventu plánuje okrem samotného odo-vzdávania cien aj diskusie a prednášky, ktoré umožnia kameramankám a kameramanom po-súvať sa profesne a osobnostne ďalej, ale tiež pripomenúť si históriu kameramanského ume-nia na Slovensku.

Zuzana Golianová
PR manažérka ASK