Režiséri cyklu Biele vrany a hrdinovia medzi nami

Nový diskusný formát HRDINOVIA MEDZI NAMI prinesie do Bratislavy a regiónov od západu až po východ Slovenska 30 podujatí pre verejnosť a stredné školy zameraných na tému hrdinstva. Vo vybraných mestách sa postupne odpremietajú všetky dokumentárne filmy z cyklu BIELE VRANY A HRDINOVIA MEDZI NAMI. Organizátori chcú touto cestou inšpirovať ľudí, aby sa stali aktívnymi občanmi a zaujímali sa o veci verejné, aby neboli ľahostajní k pretrvávajúcim neduhom tejto spoločnosti, ktoré sme si zvykli prehliadať.

Projekt štartoval v polovici októbra a potrvá do konca roka, jeho organizátormi sú občianske združenia CHARACTER – Film Developement Association a platforma alternatívnej distribúcie Dokument na kolesách.

„Od začiatku sme plánovali využiť filmy najmä v teréne. Odvysielanie vo verejnoprávnej RTVS bol len prvý krok na ceste k divákom. Filmy majú okolo 26 minút a v spojení s diskusiami veľmi dobre fungujú. Ich témy nadobúdajú väčší význam, sú živé, viac rezonujú. Je pre nás dôležité, aby túto možnosť mali ľudia v rôznych mestách na Slovensku a najmä, aby sa dostali k mladým ľuďom,“ povedala producentka série Barbara Janišová Feglová zo spoločnosti HITCHHIKER Cinema. „Hrdinstvo sa v istom slova zmysle spája so zodpovednosťou; je iné než odvaha a rebélia. V našich filmoch sa hovorí práve o postojoch, ktoré stoja na opačnej strane ako ľahostajnosť a pokiaľ chceme žiť v slušnej spoločnosti, mali by byť samozrejmosťou,“ dodáva.

Dokumenty sú venované konkrétnym spoločenským fenoménom a upozorňujú na princípy solidarity, zodpovednosti, spoločného dobra, dôstojnosti a jedinečnosti každej ľudskej osoby. Režiséri a režisérky – Jana Bučka, Marek Franko, Dominik Jursa, Lenka Moravčíková – Chovanec, Lena Kušnieriková, Barbora Sliepková, Róbert Šveda – vidia Biele vrany ako „morálne elity, ľudí, ktorí nepodľahli ľahostajnosti ani pohodlnosti, obetovali niečo zo svojho osobného pohodlia pre blaho spoločnosti, vystúpili z davu, aby konali“.

“Cyklus Biele vrany a hrdinovia medzi nami považujem za nesmierne inšpiratívny a potrebný televízny počin. Osobitne v tomto období, keď ako spoločnosť nanovo prehodnocujeme, čo znamená demokracia a na akých základoch by mala byť postavená. Sloboda je a musí byť nevyhnutne previazaná s občianskou statočnosťou a ochotou ju brániť. Napriek tomu hrdinov a hrdiniek stále akoby nebolo dosť. A aj tí, ktorí sa rozhodnú odvážne čeliť rôznym spoločenským neduhom, sa často dočkajú skôr kritiky ako pochvaly. A práve preto považujem za dôležité, aby sme týmto ľuďom jasne dávali najavo, že za nimi stojíme, a aby sme diskutovali o tom, ako môžeme aj na Slovensku prebudiť ešte viac hrdinstva,” povedal Laco Oravec, ktorý bude po projekciách moderovať diskusie s hosťami. Stredoškolákom budú venované špeciálne dopoludňajšie projekcie a večerné akcie v tom istom meste budú určené pre verejnosť.

Dokumentárne filmy sa stávajú čoraz silnejším a funkčnejším médiom pri kritickej analýze rôznych spoločenským tém, odhaľujú slabiny systému, v ktorom všetci žijeme, aj slabiny nás samých, vďaka ktorým chyby tohto systému podporujeme. Na druhej strane ukazujú našich spoluobčanov, ktorí sa rozhodli robiť veci inak. Sprievodné diskusie s tvorcami filmov a odborníkmi zasa dokážu posunúť témy filmov do iných a konkrétnejších kontextov. Napríklad filmu Biomasaker sa podarilo pohnúť systémom. „Biomasaker poukazuje na vykorisťovanie nášho prírodného dedičstva kvôli materiálnemu zisku pár jedincov. Ak sa dokážu spojiť viacerí hrdinovia, môžu prispieť k lepšej spoločnosti. Hrdinstvo sa nachádza v každom z nás, len mu potrebujeme dať priestor na realizáciu. Tohto spojenia síl sa boja aj tí „najmocnejší“ politici, či oligarchovia. Dôkazom je aj film Biomasaker, ktorý dopomohol legislatívnej zmene v prvom čítaní v parlamente. Je na nás, či dokážeme vytrvať v tomto hrdinstve a dotiahneme dôležité zápasy do konca,“ povedala režisérka Jana Bučka.

Ako uviedol jeden z organizátorov Matej Sotník, projekt Dokument na kolesách zatiaľ na takom intenzívne angažovanom projekte neparticipoval. „Ideme prezentovať príbehy ľudí, ktorí našli medznú situáciu v spoločnosti tam, kde ju iní nevideli či vedome prehliadali. A títo ľudia zároveň cítili nástojčivú občiansku kompetentnosť pokúsiť sa prestúpiť cez jej šero. Demonštrovali tak hodnoty, ktoré musí spoločnosť znovu a znovu revidovať a opätovne si ich osvojovať. Vzoprieť sa znamená vymedziť sa, a to je akt, ktorý je príznačný pre Slovensko v roku 2018, kedy štartujeme aj my – vymedziť sa voči nekalým praktikám v štruktúrach verejnej správy, vzdelávacieho systému či zdravotníctva, a síce prezentáciou dokumentárnych portrétov ľudí, ktorí ich vyniesli na povrch, diskusiami s hrdinami medzi nami či expertmi na dané problematiky,“ povedal.

Jeho kolega Adam Straka vyzdvihuje potrebu motivovať mladých ľudí k občianskemu vedomiu a aktivite. „Je dôležité poukazovať na nespravodlivosť v spoločnosti a je hrdinské to spraviť, aj keď sa tým človek vystaví nepohodliu a atakom zo strany obvinených. Okrem vzdania holdu hrdinom, ktorých príbehy približujeme dokumentárnymi filmami z cyklu Hrdinovia medzi nami, sa chceme zamerať predovšetkým na obojstranný dialóg so študentmi o spoznať ich vnímanie hrdinstva. Teším sa z tejto novej koncepcie a sme zvedaví, s akým ohlasom sa stretneme na stredných školách,“ dodal.

Dokumentárny cyklus Biele vrany a hrdinovia medzi bol uvedený vo vysielaní RTVS v máji a júni tohto roku. Podľa tvorcov prišiel v čase, keď sa celá slovenská spoločnosť ocitla v zlomovom období. Vražda novinára, politické hry a výmeny na zásadných politických postoch, najväčšie verejné demonštrácie od roku 1989, silné mediálne reakcie doma aj v zahraničí, zintenzívnenie spoločenskej diskusie o tom, kam smerujeme a kam by sme ako krajina smerovať mali, a čo urobiť, ak chceme žiť v slušnej a funkčnej krajine, ako udržať na uzde korupciu, klientelizmus či rasizmus.

Projekt vzniká vďaka finančnej podpore z Grantového programu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na podporu kultúry – ARS Bratislavensis a vďaka finančným darom realizovaným prostredníctvom darcovského systému Darujme.sk.

▪ Zoznam verejných podujatí:
15. 10. 2018 / Biomasaker (r. Jana Bučka) / Café Berlinka, Bratislava
22. 10. 2018 / Zdravie za milión (r. Lenka Moravčíková – Chovanec) / Café Berlinka, Bratislava
29. 10. 2018 / Xenofóbia (r. Barbora Sliepková) / Café Berlinka, Bratislava
5. 11. 2018 / Pezinská skládka (r. Lena Kušnieriková) / Satori Stage, Bratislava
7. 11. 2018 / Biomasaker (r. Jana Bučka) / Wave, Prešov
12. 11. 2018 / Na hranci (r. Dominik Jursa) / Satori Stage, Bratislava
14. 11. 2018 / Zdravie za milión (r. Lenka Moravčíková – Chovanec) / Žilina, Stanica Záriečie
15. 11. 2018 / Zdravie za milión (r. Lenka Moravčíková – Chovanec) / Malý Berlín, Trnava
19. 11. 2018 / Neviditeľné deti (r. Marek Franko) / Kalab, Bratislava
22. 11. 2018/ Pezinská skládka (r. Lena Kušnieriková) / Radnica, Pezinok
26. 11. 2018 / Na hranci (r. Dominik Jursa) / Trafačka, Nitra
27. 11. 2018 / Neviditeľné deti (r. Marek Franko) / Kino Úsmev, Košice
28. 11. 2018 / Korupčná výchova (r. Róbert Šveda) / Klub Lúč, Trenčín
3. 12. 2018 / Korupčná výchova (r. Róbert Šveda) / Kalab, Bratislava
11. 12. 2018 / Xenofóbia (r. Barbora Sliepková) / Kultúrny dom, Zvolen
12. 12. 2018 / Xenofóbia (r. Barbora Sliepková) / Záhrada, Banská Bystrica
13. 12. 2018 / Xenofóbia (r. Barbora Sliepková) / Art Café, Banská Štiavnica
14. 12. 2018 / Xenofóbia (r. Barbora Sliepková) / Diera do sveta, Liptovský Mikuláš

Film Lenky Moravčíkovej Zdravie za milión sa venuje otázke, prečo majú slovenskí občania za rovnaké peniaze ako okolité štáty menej zdravia. „Biele vrany upozorňujú na systémové zlyhania. Je tu reálna nádej, že keď médiá budú tieto témy opakovane exponovať, tak už sa ich nepodarí zamiesť pod koberec, už sa nebudú zamlčiavať, ututlávať, banalizovať,“ povedala k projektu režisérka.

Séria vznikla v koprodukcii HITCHHIKER Cinema a RTVS, vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Audiovizuálneho fondu, Bratislavského samosprávneho kraja a partnerom projektu je spoločnosť 582 s.r.o.