Hlavným zámerom projektu EURÓPSKE OKO 2012 je výberovým spôsobom predstaviť, priblížiť a upozorniť na kvalitu filmov z dielní európskych i domácich filmových tvorcov prostredníctvom uvádzania ich filmových diel v rámci tematických prehliadkových sekcií.

Projekt EURÓPSKE OKO 2012 tvorí dramaturgicky pestrý výber vyše 20 titulov, ktoré reprezentujú mnohotvárne podoby modernéhoeurópskeho filmového umenia. Projekt má ambíciu vzbudiť záujem divákov o európsky i domáci film, zvyšovať povedomie a jeho kredit i prispieť k zvýšeniu návštevnosti európskych kinematografických diel. Kolekcia vybraných titulov umožní záujemcom o klasické i moderné filmové umenie oboznámiť sa s tvorbou významných osobností dejín európskej kinematografie ako Meliés, Murnau, Michalkov, Jones, Almodóvar, Kusturica či Kaurismäki.

Prehliadka EURÓPSKE OKO 2012 je určená širokej verejnosti, všetkým, ktorí majú záujem spoznávať hodnotné európske filmové diela. Prioritou je oslovenie mladšej generácie, najmä študentov bratislavských stredných a vysokých škôl, ktorým by sme chceli i prostredníctvom cieleného oslovenia ich pedagógov ponúknuť programovú alternatívu a jemne ich nasmerovať k nachádzaniu kultúrnych hodnôt.

Projekt, ktorý prebehne v období 26.9.–14.11. v priestoroch Nostalgie v ex-kine Nivy a v KC Dunaj, pozostáva z troch tematických okruhov:

Legendy európskej kinematografieKolekcia vybraných titulov umožní záujemcom o klasické i moderné filmové umenie oboznámiť sa s tvorbou významných osobností dejíneurópskej kinematografie ako Meliés, Murnau, Antonioni, Michalkov, Jones, Almodóvar, Kusturica či Kaurismäki.
Uvádzame: 26.9./Nivy Upír Nosferatu, 28.9./Nivy Čierna mačka, biely kocúr, 16.10./Dunaj Koža, v ktorej žijem, 17.10./NivyBohémsky život, 26.10./Nivy Život Briana, 6.11./Dunaj Cesta na mesiac, 13.11./Dunaj Dvanásť, 14.11./Nivy Zabriskie Point

Súčasný európsky film
Prehliadka snímok súčasných popredných tvorcov európskeho filmu, ktoré sa vyznačujú nielen osobitosťou tvorivej výpovede, ale zároveňreprezentujú rozmanitú kultúru európskych krajín – tematickú i žánrovú pestrosť a životaschopnosť súčasného európskeho filmu.
Uvádzame: 2.10./Dunaj Nedotknuteľní, 5.10./Nivy Železná lady, 10.10./Nivy V tme, 23.10./Dunaj Bajkonur, 30.10./Dunaj Bohmasakra, 31.10./Nivy Iron Sky, 7.11./Nivy Hanba

Je ľahké byť mladým?
Filmy z tematického cyklu, ktorého cieľom je prispieť k pohľadu na súčasnú mládež a jej svet, prostredníctvom rozmanitých žánrových ipríbehových podôb mapujú život mladých ľudí v dnešnej Európe, poukazujú na ich problémy a spôsoby, akými sa ich pokúšajú riešiť.
Uvádzame: 3.10./Nivy Náš vodca, 9.10./Dunaj Parade, 12.10./Nivy Trainspotting, 19.10./Nivy Volám sa Oliver Tate, 24.10./NivyChlapec na bicykli, 9.11./Nivy Outsider

Ďakujeme za podporu projektu mestskej časti Bratislava – Ružinov.
Spoluorganizátor: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.