Kapitán Paul Watson založil v roku 1977 svoju ochranársku organizáciu Sea Shepherd s presvedčením, že táto nová organizácia musí ísť ešte ďalej v potláčaní lovu veľrýb, pytliactva, odrezávania plutiev žralokom, ničenia biotopu a údajného porušovania zákonov o oceánoch než organizácia Greenpeace, ktorej bol spoluzakladateľom. Už niekoľko rokov sa Watsonova skupina spolupracovníkov a dobrovoľníkov zúčastňuje každú zimu kampane na vyhľadávanie a zastavovanie japonských lodí, ktoré lovia veľryby v mene výskumu, aby ich zastavili akýmikoľvek nevyhnutnými nenásilnými prostriedkami. Táto eklektická skupina, označovaná ako aktivisti, hrdinovia alebo ekopiráti, opúšťa prístav v austrálskom Melbourne a odchádza na dvojmesačnú kampaň, ktorá je nebezpečná, kontroverzná a vyslúžila si záujem médií po celom svete. Skupinu Sea Shepherd tvorí zanietená medzinárodná posádka, ktorá posledné roky trávila dovolenky a riskovala životy v spodnej časti zemegule, aby zachránila veľryby.

Televízna stanica Animal Planet zachytila počas kampane 2007-2008 napätie misie skupiny Sea Shepherd a skúšky i trápenia posádky v hodinových dieloch seriálu Boj o veľryby. Tento seriál priťahuje pozornosť na tento globálny problém ochrany prírody, ktorý spôsobil konflikty medzi niekoľkými krajinami ohľadom lovu veľrýb v oceánoch. Tohtoročná kampaň bola obzvlášť bohatá na udalosti s niekoľkými stretmi, došlo k prevráteniu, zajatiam a údajnej streľbe a posádka televíznej stanice Animal Planet bola na palube, aby to celé zdokumentovala.

Tento seriál približuje trojmesačný pobyt posádky v ľadových antarktických vodách na vzdialenom konci zemegule a poukazuje jednak na kontroverzný obchod s veľrybami, ako aj na taktiky, ktoré organizácia Sea Shepherd a jej členovia a dobrovoľníci uplatňujú na jeho ochromenie. Každý týždeň v seriáli Boj o veľryby televízna stanica Animal Planet zoberie divákov na ohromujúce adrenalínové dobrodružstvo a posvieti si na to, čo skupina robí proti údajným ilegálnym lovom veľrýb. Boj tejto organizácie o potlačenie japonského lovu veľrýb na šírom mori, kde rôzne krajiny a organizácie interpretujú medzinárodné zákony rozdielne, používa niektoré agresívne metódy vrátane vrážania a zneškodňovania veľrybárskych lodí, narušovania spracovávania mŕtvych veľrýb, zátarás, vstupu na lode a rozptyľovania veľrybárskych flotíl. Pre kampaň tejto sezóny pomenovala organizácia Sea Shepherd svoju loď na počesť významného ochrancu Steva Irwina. Pomenovanie odsúhlasila aj jeho manželka Terri. Obidvaja podporovali organizáciu Sea Shepherd nezávisle od televíznej stanice Animal Planet.

Boj o veľryby je epickým dobrodružstvom, ktoré približuje dôsledky v prípade zaujatia stanoviska k určitému spoločenskému problému,“ povedala Marjorie Kaplan, prezidentka a generálna riaditeľka televíznej stanice Animal Planet. „Je veľmi dôležité, že seriál Boj o veľryby sa udomácnil práve na stanici Animal Planet. Je to naozaj pôsobivá televízna stanica, ktorej základ tvorí nielen zábava, ale nesie so sebou aj myšlienku ochrany prírody.“

Kampaň skupiny Sea Shepherd 2007-2008, ktorú približuje seriál Boj o veľryby, bola nazvaná Operácia Migaloo. Medzinárodná posádka bola počas kampane svedkom množstva udalostí. K dvom najpozoruhodnejším udalostiam patrí zajatie dvoch členov posádky – Benjamina Pottsa a Gilesa Lana –na jednej z japonských lodí, ako aj strelná rana, ktorú utŕžil Paul Watson. Podľa skupiny Sea Shepherd strelu údajne vystrelil jeden člen japonskej posádky. Japonskí lovci chytili takmer o 500 veľrýb menej než je sezónna kvóta a podľa skupiny Sea Shepherd a jej štandardov bola kampaň 2007-2008 veľmi úspešná.

„Lov veľrýb nepatrí do 21. storočia,“ uviedol Watson. „Organizácia Sea Shepherd bude aktívna, až kým sa neskončí toto zabíjanie.“

Medzi členmi posádky, ktorých budeme v seriáli Boj o veľryby sledovať, je kapitán Paul Watson, prvý dôstojník Peter Brown, druhý dôstojník Mate Peter Hammarstedt, šéfkuchár Benjamin Potts, lekár Dr. Scott Bell, nižší dôstojník Amber Paarman, nižší dôstojník Shannon Mann, hlavný lodník David Jennings, nižší dôstojník Kim McCoy, komunikačný dôstojník Tod Emko a pilot helikoptéry Chris Aultman.

Ochranárska organizácia Sea Shepherd
Už viac ako 30 rokov stojí kapitán Paul Watson na kormidle organizácie Sea Shepherd. Táto organizácia bola založená v roku 1977 a jej misiou je ukončiť ničenie biotopu a zabíjanie voľne žijúcich zvierat vo svetových oceánoch za účelom zachovania a ochrany ekosystémov a druhov. Organizácia Sea Shepherd využíva inovatívnu taktiku priameho konania pri zisťovaní skutočností, dokumentovaní, výskume a presadzovaní zákonov, dohôd, vyhlásení a nariadení zameraných na ochranu voľne žijúcich zveirat v oceánoch ako aj ich prirodzeného prostredia na celom svete.

V roku 1972 bol Watson jedným zo spoluzakladateľov organizácie Greenpeace Foundation. V rokoch 1971-1977 slúžil Watson ako prvý dôstojník na všetkých plavbách Greenpeace, kde zaviedol svoju myšlienku postaviť aktivistov medzi harpúnu a veľrybu. Velil viac než 200 plavbám. Je autorom šiestich kníh vrátane knihy Ocean Warrior (Bojovník oceánov) (1994) a Seal Wars (Tulenie vojny) (2002). Kapitána Paula Watsona a ochranársku prácu organizácie Sea Shepherd sledujú médiá po celom svete. V roku 2000 zaradil časopis Time kapitána Watsona k ochranárskym hrdinom 20. storočia a v roku 2007 bol o ňom uverejnený podrobný článok v časopise The New Yorker.

Viac než tri desaťročia je organizácia Sea Shepherd v popredí boja o veľryby s cieľom chrániť týchto nežných obrov. Púšťa sa do beznádejných úloh napriek nedostatočným zdrojom, vyhráva veľa víťazstiev a zachraňuje život tisíckam veľrýb. Cieľom veľrybích kampaní organizácie Sea Shepherd v Antarktíde je zakročiť voči ilegálnym aktivitám japonskej veľrybárskej flotily. V rokoch 2005-2006 organizácia Sea Shepherd tak potrápila japonskú flotilu, že odišla domov s úlovkom menším o 83 veľrýb než určovala ich vlastná kvóta.