Ivana Sujová © 2019 Juraj Starovecký, Fest Anča Ivana Sujová © 2019 Juraj Starovecký, Fest Anča

Pandémia zastavila alebo pozmenila tvár mnohých podujatí a očakávaný prepad ekonomickej situácie má vplyv aj na umenie a kultúru. Termíny Fest Anče a Festivalu seriálov Pilot sa z toho dôvodu presunuli o niekoľko mesiacov neskôr. Ako vyzerá organizovanie podujatí počas pandémie a čím prechádza celá slovenská kultúra, prezradila Ivana Sujová.

Ako najzásadnejšie zmenila pandémia organizovanie festivalov?

Zachytilo nás to v zvláštnom rozpoložení a musíme hľadať východiská zo situácie, ktorú sme neplánovali.

Aktuálna situácia a z toho vyplývajúca ekonomická situácia sa teda dotkla nejakým spôsobom aj čerpania grantov?

Pri organizovaní kultúrneho podujatia na Slovensku často nie je do poslednej chvíle isté, aké prostriedky dostanete. Na základe dlhodobých spoluprác však viete, na koho sa môžete spoľahnúť. Predovšetkým mestá a kraje aktuálne zrušili mnoho svojich grantových schém a výziev aj v oblasti kultúry, čo nám urobilo veľký škrt cez rozpočet. Prišiel núdzový stav a kultúra je posledná oblasť, do ktorej treba dávať peniaze. Mestá či kraje vidia, že počas roka majú zabezpečené podujatia, ale v tejto neobvyklej situácii si povedia, že ich nepotrebujú. Na druhej strane nevidia, koľko ľudí je závislých od podujatí. Absencia týchto peňazí robí problém tým, ktorí v kultúre pracujú a sú závislí na peniazoch z grantov.

Museli ste kvôli financiám meniť aj program alebo oklieštiť organizačný tím?

V rámci našich výstupov na festivaloch musíme upravovať zmluvy, napríklad pri množstve koncertov či výstav. Fond na podporu umenia (FPÚ) aj Audiovizuálny fond (AVF) sú otvorení zmenám, lebo chápu aktuálnu situáciu. Podujatia aj v období mimo krízy fungujú na najnižších možných nákladoch a akonáhle hrozí ich znižovanie, tak je to problém. Dôvodom je, že festival musí znášať určité náklady bez ohľadu na okolnosti, napríklad za techniku, nájmy priestorov a podobne, aj keď sa mení situácia či program.

Aby sa kultúra mohla uživiť, mala by byť financovaná z viacerých zdrojov. To, čo mali pokryť granty z miest a krajov, teraz pokryť nemôžu. Pracujeme projektovo s balíčkom peňazí, na ktorom sa rok predtým dohodneme, a peniaze potrebujeme dostať, lebo festivaly nebudú udržateľné aj v budúcnosti. Je pochopiteľné, že mestá a kraje majú teraz iné výdavky a nemajú ľahkú pozíciu, ale pokrývať ich z peňazí na kultúru je absolútne kontraproduktívne a do budúcna to má opačný efekt. Ľudia, ktorí tieto podujatia robia, si povedia, že sa nemôžu na nič spoľahnúť, že nechcú takto žiť, odídu a tieto projekty už robiť nebudú.

Aké konkrétne zmeny festivaly čakajú z dôvodu zmien v rozpočte?

Celá korona nás priviedla k tomu, že sme museli prehodnotiť, ako by mala Fest Anča vyzerať, prečo existuje a aké sú jej funkcie a čo má povedať. Pri Anči sme sa snažili program zmeniť tak, aby sme mohli reagovať na lokálne odvetvie, teda pomáhať nášmu animačnému priemyslu a tiež aj ušetriť pár eur.

Pracujete asi s viacerými alternatívami toho, ako budú podujatia vyzerať.

Tým, že sa situácia pomaly upokojila, môžeme s väčšou pravdepodobnosťou predpokladať, čo sa bude diať než to bolo pred mesiacom. Pred mesiacom sme mali štyri verzie plánu a prispôsobovali sme ich podľa toho, ako sa situácia vyvíjala. Teraz je to jednoduchšie.

Prečo ste festivaly ponechali a presunuli na iný dátum?

Okrem toho, že by zrušenie festivalu ovplyvnilo po finančnej stránke celý jeho organizačný tím a mohlo by to festival existenčne ohroziť, dúfame, že sa festivaly budú môcť za upraveného režimu uskutočniť. Festivaly organizujeme, lebo veríme v ich miesto a prínos, možno práve v tejto dobe ich potrebujeme ešte viac než zvyčajne.

Neuvažovali ste o presunutí Anče a Pilota do digitálnej formy?

Online priestor je v súčasnosti presýtený eventami. Hodnotím to kladne, lebo je super, že ľudia majú chuť a energiu robiť ich aj v tejto podobe. Na druhej strane, náplňou obidvoch festivalov je určite aj stretávanie komunity. Podujatia existujú pre ľudí, ktorí sa na jednom mieste porozprávajú o vývoji oblasti, v ktorej pôsobia. Cieľom je dialóg o možnostiach ďalšej produkcie a jej aktulizovanie. Celkovo ide skôr o rozvoj segmentov seriálovej a animátorskej tvorby na Slovensku. Iba premietanie filmov nie je náhrada, ktorá by spájanie komunity mohla alternovať. 

Keby sa festivaly zrušili, o čo by jednotlivé segmenty prišli? 

Čo sa týka Pilota, bol by to rok, počas ktorého by sme stratili kontakt s ľuďmi, s ktorými sa nám ich vlani podarilo nadviazať. Máme pocit, že treba reagovať na zväčšovanie sa profesionálnej autorskej komunity a prísť na to, čo sa tam deje. Autori o sebe vedia, ale nemajú svoju komunitu. Je to iné ako u animátorov. Absencia Anče by z hľadiska ďalšieho vývoja mohla byť citeľná po dlhšej dobe. Otázkou by bolo, či by sa mohol festival v ďalšom roku udiať z dôvodu financovania ľudí a vecí, ktoré na ňom sú. Je to skôr otázka udržateľnosti. Vieme si dovoliť nemať jeden rok niektoré kultúrne podujatia? Vedia si ľudia, ktorí organizujú kultúrne podujatia, dovoliť jeden rok žiť bez príjmu?

Protiepidemické opatrenia pre kultúrne podujatia sú pomerne prísne. Ako mienite riešiť kapacitu do 100 ľudí a veľké rozostupy, ak sa pravidlá neuvoľnia?

Ťažko povedať, máme niekoľko možností. Jednou z nich je obmedzenie kapacity sál a urobíme iba premietania bez večerného programu, lebo bary nebudú môcť byť otvorené. Celý plán je postavený na vývoji situácie. My sme pripravení urobiť festivaly v plnej paráde, mať aj večerný program, premietania, ale aj zahraničných hostí aspoň z okolitých štátov, a to kvôli jednoduchšiemu cezhraničnému pohybu. Musíme pripraviť propagačné materiály, a preto si musíme byť istí, že ľudia, ktorých pozveme, prídu.

Ak bude nariadenie, ktoré obmedzuje kapacitu z hľadiska veľkosti sály, tak budeme musieť riešiť s AVF a s grantovými schémami podporujúcimi festival, ako ho vieme urobiť, aby stále dával zmysel. Odhadovaná návštevnosť nebude, dúfame, pri vyúčtovaní v takomto prípade smerodajná, lebo AVF a FPÚ sú si vedomí dôležitosti kontinuity. Spolupracujeme s Malým Berlínom v Trnave a so Stanicou Žilina-Záriečie a Novou synagógou v Žilne, ktoré majú veľa skúseností a vidia situáciu aj dovnútra, takže nám určite poradia. Pilot si viem predstaviť aj v režime kapacity do 100 ľudí.

Spolupracujete aj s bezpečnostným poradcom?

Nie, ale pracujeme s rozhodnutiami krízového štábu. Sledujeme, ako sa vyvíjajú pravidlá týkajúce sa maximálnych kapacít a podmienky organizovania podujatí, aby sme vedeli reagovať pri samotnom dianí festivalu.

Podľa čoho dávate do predpredaja počet lístkov, keď nie je jasná kapacita?

Predbežne vidíme, koľko ľudí si kupuje lístky a poznáme aj pravidlá, ktoré kapacitu ošetrujú. Sme pripravení vracať peniaze, ak budeme vedieť, že sa festival neuskutoční. Čo sa týka kapacity kinosál, vieme program urobiť tak, aby sa filmy reprízovali. Je to o tom, aký režim si zvolíme.

Ak by sa hygienické opatrenia uvoľnili, čo z opatrení by ste zachovali?

Prvoradé je pre nás dodržiavanie hygienických zásad a aby sme čo najmenej prispievali k šíreniu nákazy. Tiež však chceme zachovať ambient festivalov. Určite ponecháme nosenie rúšok, dezinfekciu rúk a rukavice s cieľom zachovania čo najväčšej bezpečnosti. Až v auguste uvidíme, čo prinesie situácia.

Existuje aj alternatíva tretieho dátumu?/strong>

Áno, máme ju, ale tiež závisí od vývoja situácie. Ak by sa festival zrušil dva týždne pred začatím, tak je značná časť nákladov preč a my ich nemôžeme investovať znova.

Aká je atmosféra v organizačnom tíme? 

Sme veľmi optimistickí. Každý z nás pracuje aj v iných kultúrnych odvetviach, nielen na festivaloch. Dáva nám to unikátny nadhľad a znalosť toho, čo sa deje v iných sférach. Skúšame byť triezvi a opatrní a snažíme sa pripraviť na každú situáciu. Pomohlo nám to ešte viac sa spojiť, napriek tomu, že sa stretávame len cez Skype.

Nemajú homeoffice a digitálne porady vplyv na efektivitu práce?

Kľúčové bolo, že všetci jednoducho naskočili na systém pravidelnej porady. Darí sa nám každý týždeň stretnúť sa online, podať report a tak pracovať efektívne. Pre mňa je dôležité, aby si každý spĺňal veci vo svojej agende. Chcem, aby sme si boli vedomí, ako ovplyvňujeme ostatných, keď niečo neurobíme.

Súčasná situácia je veľmi turbulentná, všetko sa mení a musíte sa prispôsobiť novej situácii. Pracujete na organizácii festivalov intenzívnejšie?

Práveže je to opačne. Stále čakáme, čo sa stane a kto čo vyhlási, ktorá grantová schéma zareaguje, čo povolí štát, kedy sa otvoria hranice, ako sa korona odrazí na letenkách. Stále len čakáme a neustále sa musíme flexibilne prispôsobovať. Keď sme sa rozhodli, že zmeníme dátum festivalu, tak to nemohlo byť z hodiny na hodinu, pretože sme museli čakať aj na názor našich partnerov. Napríklad Stanica Žilina-Záriečie musela zistiť, kedy majú voľné dátumy a vyhodnotiť, ako sa bude situácia vyvíjať pre nich. Je to neuveriteľná hra nervov. Pred pandémiou to bolo jednoduchšie. Keď bolo treba v projekte niečo vyriešiť, tak som zdvihla telefón a vybavila som to. Teraz treba neustále čakať na vývoj situácie, prispôsobovať mu rozhodnutia a prichádzať na nové východiská.

Jedna strana je organizačný tím a jeho nadšenie, druhá je komunita a návštevníci. Nebojíte sa menšej účasti?

Animátori sú pripravení prísť, k Anči majú veľmi pozitívny vzťah. Pre nich je to možnosť stretnúť všetkých členov komunity a zistiť, kto na čom pracuje a ako sa kto má, pretože tu prevažuje aj ľudský faktor. Môžeme hovoriť, že ľudia sa budú báť, ale na druhej strane zas budú hladní po kultúre po iných ľuďoch. Počas leta chce každý niečo zažiť a niečo vidieť. Presné čísla ale uvidíme až v auguste, lebo ľudia si nechajú kúpu lístka na čas tesne pred festivalom, keďže teraz nevedia, ako sa situácia vyvinie.

Nebudú vám chýbať peniaze z predpredaja?

Keďže sme financovaní z verejných zdrojov a zo zdrojov partnerov, tak je to trochu iné, ale je to súčasť nášho rozpočtu a rezervy. Festival by nemal zmysel, ak by naň nechodili ľudia.

Na organizovanie festivalu máte presný plán resp. návod. Ako je to pri jeho rušení a respektíve presúvaní?

Samozrejme musí ísť o rozhodnutie tímu, aj keď niekto by určite mal mať hlavné slovo. Následne sa treba dohodnúť so spoluorganizátormi a donormi, za akých podmienok akciu zrušíte. Treba tiež pozrieť, koľko peňazí bude treba vrátiť. Potom je potrebné zvoliť vhodnú komunikáciu, kedy dať informáciu von, napísať hosťom že event nebude a vrátiť vstupenky. Malo by to byť založené na postupnom uvoľňovaní informácií. Napríklad pri Pilotovi sme už od januára mali správy o korone a aj medzinárodní hostia vedeli, čo sa deje, takže sme vyčkávali až do poslednej chvíle. Zrušili sme ho mesiac pred začatím. Nový dátum nie je ohlásený a čakáme, čo bude, ak nám v júli povedia, že situácia neumožňuje organizovanie podujatí. Keďže Pilot je skôr pre autorov a je to menšia udalosť, vieme reagovať promptnejšie.

Plánujete reflektovať tému pandémie koronavírusu aj v programe oboch festivalov?

Veľmi prezieravo sme na Anči vymysleli tému Deň po, a to ešte v lete v roku 2019. Možno situácia reagovala na našu tému (smiech). Chceme urobiť diskusiu o tom, ako animátori túto situáciu zvládajú a ako sa ich dotýka. Program k téme Deň po zostáva nezmenený. Jediná vec, ktorá pribudne, je výstava projektu Domased slovenských a českých animátorov, ktorí počas pandémie publikovali, ako prežívajú karanténu formou umenia. Jedna z vecí, ktoré urobíme v rámci Pilota, je dotazník medzi tvorcami seriálov zameraný na to, ako sa ich dotkol pandemický stav, lebo pre tvorcov seriálov je to ťažká situácia. Televízie nevyrábajú nový obsah a veľa reprízujú, keďže nevedia, čo bude. Autori sú v šachu, lebo nemajú zmluvy, ktoré im zabezpečujú kontinuálne prácu.

Čo vás situácia s pandémiou naučila do budúcna?

Vďaka korone sme zistili, že by sa nám oplatilo začať riešiť festival už o dva mesiace skôr, aj keď niektoré veci si nemá človek ako naplánovať v dlhodobejšom horizonte, napríklad čo sa týka ubytovania alebo dopravy. Uvedomili sme si, že pripravujeme festival v oveľa väčšom pokoji. Keďže výsledky všetkých našich grantov vieme až na konci apríla, tak nám to dovolilo viac sa tomu prispôsobiť. Prehodnotili sme zmysel festivalu a aké sú naše obmedzenia a kapacity, do čoho môžeme ísť, aké možnosti nám dávajú grantové schémy a ako sa v nich môžeme pohybovať. Zistili sme, že sa nemôžeme upínať na veci, ktoré nevieme vyriešiť, ale na to, čo sa aktuálne robiť dá. Vieme sa pripraviť na rôzne možnosti v budúcnosti.

Ako môže aktuálna situácia poznačiť aj ostatné podujatia financované z grantov?

Tým, že kultúra je podfinancovaná už teraz a je veľmi rizikové v nej pracovať, je to skôr životný údel. Pre ľudí je momentálna situácia ešte viac neistá než zvyčajne. Organizátori festivaly nebudú chcieť robiť a niektoré eventy do budúcna už nebudú. Veľké grantové schémy zamerané na kultúru sa snažia podržať, čo sa dá, veľa podujatí a ľudí pracujúcich v kultúre však prepadá cez sito a teraz ešte nevieme povedať, čo všetko sa udrží do budúcna.

Pilot sa odložil na koniec septembra, ak teda situácia okolo korony bude dobrá. Čo chystáte tento rok?

Veľa vecí robiť nemôžeme, lebo to nie je možné. Opäť budeme premietať seriály zahraničnej produkcie s cieľom inšpirovať návštevníkov k novým titulom. Program a diskusie zameriame na slovenský seriál, ale aj na študentov masmediálnej komunikácie či VŠMU. Chceme odhaliť, ako seriály vznikajú a s akým cieľom. Tento ročník by mal zaujať rôzne typy návštevníkov.