OZ Publikum.sk pokračuje vo svojom projekte Slovak Short Cinema aj v roku 2014. Doteraz sa podarilo vydať rovnomennú publikáciu v anglickom jazyku, spustiť tematické kanály na videoportáloch Vimeo.com a Daazo.com a uskutočnili sa prvé dve samostatné podujatia. Cieľ všetkých aktivít je vždy rovnaký – propagovať slovenské krátke filmy a ich autorov v zahraničí.

V tomto roku bude projekt pokračovať sériou 8 podujatí v Rakúsku, Poľsku a Srbsku. Prvé dve podujatia sa uskutočnia už v najbližších týždňoch, ostatné počas jesene. Projekcii filmov predchádza krátky lektorský úvod, v ktorom sa diváci dozvedia viac o jednotlivých filmoch a o slovenskej kinematografii. Po filmoch bude nasledovať diskusia. Podujatí sa vždy, okrem prvého, zúčastní aj jeden slovenský režisér.

Vo štvrtok 24. apríla sa večer Slovak Short Cinema uskutoční v hornorakúskom meste Linz a to v kultúrnom centre Rothen Krebs. Odpremietané budú snímky Posledný autobus, Dust and Glitter, Momo, Výstava a Slamenníkové zeme. Toto podujatie sa uskutoční vďaka podpore multimediálneho centra Nástupište 1-12.

Druhé podujatie bude vo štvrtok 15. mája v priestoroch Slovenského inštitútu vo Varšave. Tam sa podujatie s veľkým úspechom konalo aj v decembri minulého roka. Tentoraz budú uvedené filmy Sneh, Momo, Homo Ciris, Hviezda a Pandy. Diskusie sa zúčastní aj režisér Andrej Kolenčík (Hviezda, Výstava).

Podujatia sú pripravené s finančnou podporou Audiovizuálneho fondu.