V dňoch 6. – 10.7.2011 sa v priestoroch Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave uskutočnil prvý ročník Letnej filmovej školy Artmediále. Organizátori podujatia vytvorili program, ktorý priblížil tému vývoja a produkcie krátkometrážnych filmov.

Podujatia sa zúčastnilo niekoľko desiatok vysokoškolákov, ktorí mali možnosť rozvíjať praktické a tvorivé zručnosti prostredníctvom worshopov,  prednášok a sprievodných podujatí. Praktické poznatky a skúsenosti mali možnosť účastníci konfrontovať s poprednými odborníkmi z praxe, ako aj pedagogickými osobnosťami popredných filmových a mediálnych škôl. Nechýbali ani tvorivé dielne, kde mali možnosť poslucháči prezentovať vlastné projekty a multimediálne výstupy. O vzájomné dojmy a skúsenosti sa mohli účastníci filmovej školy podeliť v panelovej diskusii.

Poslaním projektu bola snaha podporiť mladé talenty, ktoré sú pripravené prevziať umeleckú zodpovednosť, vytýčiť si odvážne ciele, hľadať nové tvorivé cesty a uplatňovať moderné technológie v čase digitalizácie a konvergencie médií. V neposlednom rade bol event podnetom pre vzájomnú výmenu skúseností a vznik pracovných tímov v podmienkach praxe.

Úspech podujatia podnietil organizátorov prípravou 2. ročníka Letnej filmovej školy Artmediale, ktorý sa uskutoční v letných mesiacoch 2012 so zameraním vývoj a produkciu transmediálnych projektov.

Zdroj: FMK UCM