Svetozár Stračina v štúdiu. © ASFK

Režiséra Pavla Barabáša poznajú ľudia ako človeka, ktorý nakrúca dokumenty s osobitým pohľadom na našu planétu. Diváka vťahuje nielen do neprebádaných vzdialených krajín, ale zaujímavé témy objavuje i na Slovensku. Tentokrát prináša do kín dokument o významnom slovenskom skladateľovi a zberateľovi ľudových piesní Svetozárovi Stračinovi.

Bol to výnimočný umelec, ktorý sa spoľahlivo vymyká akémukoľvek „priečinkovému“ zaradeniu. Bohém, ktorý bytostne vnímal a rozvíjal autentický folklór. Skladateľ, ktorého hudobné kompozície nadchýnajú aj tých, ktorí sa folklóru vyhýbajú. Zanechal po sebe rozsiahle dielo a nezameniteľný odkaz, ktorý nemá nasledovníkov. Svetozár Stračina však naďalej ostáva rébusom, ktorého hľadanie tajničky bude pokračovať.

Stračinova spolupráca s Martinom Ťapákom, Martinom Hollým a ďalšími režisérmi priniesla filmy, ktoré sa výrazne zapísali do dejín slovenskej kinematografie. Úvodná scéna Nočných jazdcov, filmy Rysavá jalovica alebo Pacho, hybský zbojník – to sú momenty, kedy mnoho divákov po prvýkrát vôbec zaregistrovalo filmovú hudbu.

„Veľa ľudí sa diví, prečo som nakrútil film o Svetozárovi Stračinovi. Vnímajú viac, že som pochodil kus sveta, spoznal mnoho kultúr a zachytil ich tradície. Áno, nakrúcal som zanikajúce prírodné kmene, navštívil krajiny, ktoré už medzičasom prišli o svoje jedinečné zvyky a stratili vzťah k svojej zemi. Zažil som stret kultúr i etniká s vyhasnutými očami, ktoré prevalcoval globalizačný valec. Čím viac človek spoznáva planétu, tým viac získava nadhľad, ktorý mu pomáha odhaľovať to vzácne doma. Inak sa začne dívať na hodnoty krajiny a národa, ktoré sú pre svoju blízkosť často neviditeľné. Práve preto sú pre mňa vzácni ľudia, ktorí podnecujú svoje okolie k tvorivosti a odkrývajú nové pohľady na seba samých. Pri hudbe Svetozára Stračinu som si uvedomil, že on hľadal a zachytával esenciu, ktorá dáva ľuďom pocit spolupatričnosti. To krehké, čo utvára spoločenstvo,“ hovorí o filme Pavol Barabáš.

Dokumentárny film Svetozár Stračina prináša bližší pohľad na jeho tvorbu prostredníctvom najbližších priateľov, spolupracovníkov a hudobných odborníkov. Film je unikátnym spojením množstva archívnych záberov a rozhovorov s ľuďmi, ktorí ho poznali, či už osobne alebo prostredníctvom jeho práce. Nechýba medzi nimi muzikologička Alžbeta Lukáčová, hudobný redaktor Juraj Dubovec, či najznámejší choreograf SĽUK-u Juraj Kubánka. Pavol Barabáš uvedie divákom film osobne 4. septembra večer v Kine Lumière.