V sieti: Za školou (2020) © Milan Jaroš V sieti: Za školou (2020) © Milan Jaroš

Po obnovenej distribúcii dokumentárneho filmu V SIETI prichádza do slovenských kín verzia, ktorá je určená divákom od 12 rokov.

Od 1. júla budú mať deti od 12 rokov možnosť vidieť v kinách špeciálnu verziu filmu, ktorá je určená priamo im a budú si ju môcť pozrieť aj bez sprievodu rodičov alebo inej dospelej osoby.

Tvorcovia sa po dohode s odborníkmi rozhodli, že film pripravia v dvoch verziách. V SIETI – prístupná od 15 rokov (100 min.) a V SIETI: Za školou – prístupná od 12 rokov (63 min.). Projekcie filmu budú v kinách nasadené prevažne v popoludňajších časoch, aby ich malo možnosť vidieť čo najviac detí.

Film obsahuje výber dramatických scén z veľkého filmu, ktoré sú doplnené o vstupy všetkých troch herečiek. Tereza, Sabina a Anežka v nich mladším divákom radia, čo vo vypätých situáciách robiť a na koho sa obrátiť. Do filmu vstupujú s praktickými radami, návodmi a komentármi, ktoré vychádzajú priamo zo skúsenosti so sexuálnym obťažovaním na internete, ktorým si samé prešli.

Verzia V SIETI: Za školou pre verejné aj školské predstavenia je spracovaná tak, aby po jej vzhliadnutí neprichádzalo k traumatizácii detských divákov. Neobsahuje žiaden násilný ani pornografický obsah, ale zachováva vývoj celého príbehu. Obsahuje komunikáciu herečiek s dospelými užívateľmi internetových služieb, z ktorých časť tvoria tzv. sexuálni predátori, ktorí sú schopní primäť deti k odposlaniu vlastných intímnych materiálov, alebo ich presvedčiť na osobné stretnutie.

Na letné projekcie nadviažu počas jesene školské predstavenia, ktoré budú doplnené o presný metodický plán určený pre pedagógov. Vo vybraných mestách budú počas jesene prebiehať v súvislosti s filmom a témou, ktorú prináša, diskusie s odborníkmi. Spolu s metodickým plánom určeným pre pedagógov vznikla aj príručka určená rodičom, v ktorej nájdu potrebné rady a kroky, ako postupovať pri problematike kyberbezpečnosti a keberšikany a pre deti určené Desatoro bezpečného správania sa v online priestore.