MIDPOINT Central European Script Center je nová platforma, pomocou ktorej si absolventi či nádejní študenti končiaci filmové vysoké školy budú môcť naostro na vlastnej koži skúsiť výrobu filmu. Filozofiou projektu je dokázať, že užšou spoluprácou scenáristov, režisérov a producentov sa dá na európskej pôde vytvoriť film, ktorý by bol konkurencieschopný v celosvetovom meradle. Práve oddelenosť výučby týchto smerov na školách spôsobuje nevyváženosť tvorených diel. Projekt si od medzinárodnej účasti a spolupráce sľubuje aj zrod scenáristických inovácií. Posty lektorov sú obsadené skúsenými dramaturgmi pôsobiacimi v priestore USA – Martin Daniel, Milena Jelinek – alebo v európskom priestore – Pavel Jech, Pavel Marek.

V roku 2010 sa otvára trojmesačný výukový program pre uchádzačov s námetom pre krátky alebo celovečerný hraný film. Uzávierka prihlášok je 23. 4.. Dramaturgické pieskovisko podporil program MEDIA Európskej únie, Ministerstvo kultúry ČR a aj Slovenský audiovizuálny fond. Spolupráca sa sformovala z iniciatívy Pražskej FAMU a do projektu zapojila i okolité filmové školy zo Strednej Európy, počnúc Bratislavskou VŠMU, univerzitou v Lodži a Budapešti a končiac v Bukurešti.

Viac informácii na www.ais.sk a www.midpoint-center.eu.