Od začiatku septembra sa môžu mladí ľudia prihlasovať do súťaže vedecko-technických projektov a výskumných prác pod názvom Festival vedy a techniky so svojimi prácami. Koná sa pravidelne počas Európskeho týždňa vedy na Slovensku. Cieľom podujatia je vyzdvihnúť vzdelanie mladých ľudí v oblasti vedy ako cestu k vedomostiam, diskutovať o vedeckých problematikách, hľadať spojitosť medzi mladými ľuďmi a vedou, budovať občiansku spoločnosť a medzinárodnú spoluprácu.

Záujemcovia môžu prihlásiť svoje projekty v nasledujúcich kategóriách:

Biochémia, Bunková a molekulárna biológia, Environmentálny manažment, Environmentálne analýzy, Energie a preprava, Fyzika a astronómia, Chémia, Lekárstvo a zdravie, Matematické vedy, Mikrobiológia, Počítačové vedy, Spoločenské vedy, Technika: elektrická a mechanická technika, Technika: technológie a biotechnológie, Vedy o rastlinách, Vedy o zemi, Vedy o zvieratách.

Súťaž je určená mladým ľuďom vo veku do 20 rokov, účastníci nesmú mať v čase konania súťaže úspešne zloženú maturitnú skúšku. Prihlasovať sa môžu na adrese www.tyzdenvedy.sk do 14. októbra 2007. Po tomto dátume porota vyberie 80 projektov, ktorých autori dostanú možnosť prezentovať svoje práce na Festivale vedy a techniky a súťažiť o prestížne ceny. Účasť na Intel ISEF 2008 v Atlante v USA, účasť na Expo Science Europe – ESE 2008 v Budapešti, ktoré sa uskutočňuje pod záštitou medzinárodnej asociácie MILSET so sídlom v Paríži, ceny od amerických vedeckých spoločností udelené prostredníctvom Science Servis USA, medzi ktorými je napríklad šek na 200 dolárov či diplom vedecko-technickej spoločnosti v YALE a mnoho ďalších vecných cien.

Festival vedy a techniky 2007 sa uskutoční v dňoch 15.11. – 17.11.2007, v priestoroch prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Okrem prezentácií víťazných projektov tu bude pre mladých ľudí pripravený aj bohatý program plný prednášok, prezentácií a exkurzií. Festivalu sa zúčastnia aj mladí ľudia z Čiech, Belgicka, Španielska, Poľska a Maďarska. Mladí ľudia budú mať jedinečnú šancu nájsť si nových kamarátov s rovnakými záujmami, nadviazať nové kontakty a spoluprácu a dozvedieť sa mnoho nových informácií.

Možnosť zúčastniť sa na podujatiach ako je Festival vedy a techniky je silnou motiváciou a príležitosťou pre mladých autorov projektov otvoriť sa novým inšpiráciám, priateľstvám a tvorivosti. Pomáhame im naplniť ich predstavy zo všetkých síl, pretože veríme, že podporovať rozvoj vzdelávania a záujem o vedu sa oplatí. Poznanie je jedinou zárukou dlhodobého rozvoja krajiny a jej prosperity.

Viac informácií o projekte Festival vedy a techniky nájdete na www.tyzdenvedy.sk.