Po roku je tu opäť festival krátkych minútových a päťminútových filmov a videoklipov Festival AZYL. Začínajúci filmári aj profesionáli tak znova dostanú priestor na to, aby odprezentovali svoju filmársku tvorbu. Prihlasovanie do súťažných kategórií sa spustilo 1. marca a bude sprístupnené až do 13. mája 2019. Prihlasovací formulár záujemcovia nájdu na webovej stránke www.festival.azyl.sk.

Festival AZYL aj tento rok spolupracuje s medzinárodným filmovým festivalom Art Film Fest Košice 2019 (14. – 22. jún 2019), návštevníci si tu budú môcť pozrieť víťazné filmy a videoklipy minulého ročníka a následne prebehne vyhlásenie víťazov jednotlivých kategórií tohto ročníka.

Hovorí organizátor Festivalu AZYL, Viliam Štrelinger: „Minulý ročník bol pre Festival AZYL akousi skúškou, či je schopný existencie, nakoľko sme ho organizovali po 6-ročnej prestávke. Myslím si, že sa nám podarilo zorganizovať podujatie na vysokej úrovni. Rovnako aj prihlásené filmy mali veľmi vysokú kvalitu. Od divákov aj od spoluorganizátorov sme mali príjemnú spätnú väzbu a aj to je pre nás jeden z hnacích motorov, aby sme pokračovali aj naďalej a posúvali sa vpred.“ Tento ročník Festivalu AZYL sa koná aj vďaka finančnej podpore Audiovizuálneho fondu a Medzinárodného vyšehradského fondu.

Medzinárodný Festival AZYL je jedno z mála podujatí, ktoré sa zameriava práve na krátkometrážne filmy. Festival je zároveň žánrovo pestrý, medzi prihlásenými prácami sa objavujú nielen hrané filmy, ale aj experimentálna alebo animovaná tvorba. Súťažiť sa bude tradične v troch kategóriách – minútové filmy, päťminútové filmy a videoklipy. O víťazoch rozhodne odborná porota z krajín V4, ktorú za Slovensko zastúpi režisér filmu Kandidát a pripravovaného filmu Amnestie, Jonáš Karásek a scenáristka, dramaturgička a profesorka Filmovej a televíznej fakulty VŠMU Zuzana Gindl-Tatárová. Nesúťažná kategória bude slúžiť tak ako v minulých rokoch na filmové diela, ktoré nesplnia časový limit, ale autori sa rozhodnú prezentovať ich pred širokou laickou i odbornou verejnosťou.

Festival AZYL je predovšetkým online festival. Dopĺňajú ho však putovné prehliadky na Grape festivale alebo v Novej Cvernovke. Organizátorom z AZYL Production sa podarilo nadviazať spoluprácu s Febiofestom a festivalom Pohoda, kde diváci budú mať možnosť pozrieť si tiež to najlepšie z Festivalu AZYL. V pláne je ďalšie rozširovanie spoluprác s partnermi a následne zorganizovanie podobných putovných prehliadok.

Pre tvorcov, ktorí sa rozhodnú zapojiť do súťaže, je tu motivácia práve v tom, že ich filmy sa dostanú k širšiemu publiku: „Minuloročné filmy pôjdu na Febiofest, 10 najlepších filmov z každej súťažnej sekcie – Best of AZYL 2019 z tohto roka bude mať premiéru nielen na Art Film Feste, ale aj v krajinách V4 (Slovensko, Česko, Maďarsko, Poľsko), na spomínaných festivaloch, po viacerých slovenských mestách, v kultúrnych inštitúciách a podobne,“ hovorí Viliam Štrelinger.

Prihlasovanie filmov a videoklipov do jednotlivých kategórií Festivalu AZYL 2019 je spustené a autori, ktorí sa zapoja, môžu súťažiť aj o hodnotné ceny. Hlavnou cenou pre víťaza v kategórii videoklipov bude 20 postprodukčných hodín pre svoje projekty v štúdiu HomeMedia Production. Kategória 1 a 5 minútových filmov bude ocenená 500 eurovou poukážkou na nákup techniky v sieti iStores.

LINKY
Web
Facebook
Instagram