Asociácia Slovenských Filmových Klubov nám predstaví v našich kinách 25. apríla 2013 nový prírastok v prostredí slovenského dokumentárneho filmu v podobe debutu Absolventi od dvojice tvorcov námetu a scenára, Tomáša Krupu a Pavla Palárika. Režisér Tomáš Krupa (1983) študoval v rokoch 2003 – 2008 na Katedre dokumentárnej tvorby v Banskej Bystrici. V roku 2006 nakrútil pozoruhodný bakalársky film „V kruhu manželskom“. Išlo o reálne zobrazenie intímnych situácií v medziľudských vzťahoch rodiny tvorcu. Štúdium ukončil autorským dokumentom V Indii, medzi svetlom a tmou. V rokoch 2008 – 2012 sa prioritne zameral na celovečerný debut Absolventi. Aj so spoluprácou a finančnou podporou slovenských koprodukčných spoločností Family Film, Furia Film (Greenbox) a RTVS bolo možné realizáciu celého projektu uskutočniť.

Dokument pojednáva o zápase mladého človeka, ktorý sa po ukončení vysokoškolského vzdelania ocitne v realite pracovného trhu na Slovensku. Musí „reagovať“ a prispôsobiť sa potrebám spoločnosti. Snímka zároveň poskytuje (nielen) nám, všetkým študujúcim na Slovensku, priestor na zamyslenie. Oplatí sa študovať daný smer? Čo mi ponúka inštitúcia, s ktorou spolupracujem a naozaj si viem zabezpečiť kariérnu budúcnosť? To sú otázky, ktoré v nás pravdepodobne film vzbudí a bude len na nás, ako si na ne odpovieme. Podľa slov režiséra Krupu je snímka „dokumentárnou esejou na tému slobody jednotlivca v systéme, zloženou z reálnych situácií, osobitých názorov a metaforických obrazov, ktorá zároveň nesie kritickú správu o spoločenskom usporiadaní, v ktorom dnes žijeme. Sme slobodní, ale do akej miery sme schopní zobrať svoj osud do vlastných rúk a zápasiť o vlastnú existenciu? Sloboda je relatívna.“

Absolventi (2012) Absolventi (2012)

Film od vývoja až po jeho dokončenie vznikal štyri roky časozbernou metódou. Účinkujú v ňom traja absolventi umeleckých smerov Filip Jurkovič, Pavol Kaniansky a Miroslav Mráz. Profilovaním jednotlivých príbehov prichádzame k poznaniu, že absolventi vysokých škôl musia mnohokrát pristúpiť na tvrdé podmienky, ktoré sú mimo ich záujmov a predstáv. Ich ideály a sny narážajú na globálnu krízu. Možno preto majú pocit, že žijú v nespravodlivej krajine.

Celkovú naturalistickú atmosféru umocňuje soundtrack od menej známych umelcov z troch rôznych krajín: od Hildury Gudnadóttirovej (Island), Zoe Keatingovej (USA) a od Richarda Skeltona (Veľká Británia). Film bol doposiaľ ocenený festivalom Jeden svet, v rámci ktorého si vyslúžil čestné uznanie. Porote sa páčilo „trefné pomenovanie dezilúzie mladej generácie, ktorá sa má stať budúcnosťou Slovenska“. V apríli tohto roku snímka poputuje na medzinárodný filmový festival Crossing Europe.