Jana Savčáková

Dokument Tretí koniec palice /
Ťažká, ale krásna sonda

Jana Savčáková / Téma /

„Film je venovaný všetkým, ktorým nie je ľahostajný osud ostatných, ktorí hľadajú cestu ku spojeniu, nie k rozdeleniu, ktorí myslia viac na druhých než na seba, ktorí viac dávajú, než berú, nesúdia, ale snažia sa pochopiť druhých.“ – Juraj Baláž Najlepší z krajín V4 Dokument s nevšedným názvom Tretí koniec palice približuje mozaiku štyroch príbehov ľudí pochádzajúcich a žijúcich…